Wat is betonrot

Restauratie van betonrot is niet eenvoudig. Zij die in aanraking komen met de materie van betonrot kunnen daarom met raad en daad worden bijgestaan, om op deze manier een duurzame oplossing uit te werken. Wat zijn de oorzaken van schade aan beton (betonrot) Visueel herkent iedereen het probleem van betonrot. De wapening in de beton roest, waardoor...
Oorspronkelijk wordt de wapening binnen het beton beschermd door het beton zelf. Omdat beton een hoge alkalische waarde heeft met een ph-waarde van 13, krijgt het staal als het ware een beschermende laag, ook wel passiveringslaag genoemd. Wat is de basische of alkalische waarde van beton Vooreerst wat moeten we onze voorstellen als we het hebben ee...
Om te beginnen wat zijn chloriden? Chloriden zijn in feite verbindingen waarin chloor door een oxidatietoestand een andere toestand aanneemt, of meer wetenschappelijk uitgelegd wanneer een neutraal atoom van het element chloor één elektron opneemt. Keukenzout of natriumchloride met de formule NaCl is hiervan een voorbeeld. Chloriden k...

Herstellen beton

Om betonrot te herstellen moet er in verschillende fasen worden gewerkt. Oppervlak dient te worden gereinigd Het aangetaste oppervlak dient te worden hersteld Eventueel komt een afwerklaag op het herstelde oppervlak Elke restauratie is uniek, waardoor ook de aanpak van betonrot kan verschillen en specifieke oplossing dient te worden uitgewerkt. Opp...
Wanneer de wapening van het beton is gecontroleerd kan deze vervolgens op 2 manieren worden beschermd Ofwel maken we gebruik van een epoxycoating Ofwel is er de keuze te werken met een fijne herstelmortel Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische herstelmortel dan is er geen bescherming nodig. Er ontstaat namelijk een nieuwe passivatielaag op h...

Betonschade

Na de enorme toename van het betongebruik in de jaren '60, kon men in de jaren '80 een significante stijging van het aantal te herstellen betonconstructies vaststellen, waardoor de betonherstellers steeds meer opdrachten kregen. In de beginjaren werd betonherstelling veelal beschouwd als de loutere verhelping van een esthetisch probleem dat om het ...
Betonschade kan op diverse manieren tot uiting komen. Scheuren kunnen zowel rechlijning als een willekeurig verloop hebben en ook de scheuropening kan variëren. Een ervaren inspecteur kan doorgaans zeer snel een aantal schadeoorzaken uitsluiten aan de hand van de vorm en de plaats van de scheur en de grootte van de scheuropening. Scheuren die ...

Beton

Het BENOR-merk is een vrijwillig collectief conformiteitsmerk en is een gedeponeerd collectief conformiteitsmerk. Het heeft in zijn schoot een Comité voor het Merk (CM) opgericht dat belast is met het algemeen beheer van het BENOR-merk. Dit Comité wijst het beheer in de diverse sectoren die voor één of meerdere producten...
Beton volgens de Europese norm NBN-EN 206-1 en de aanvulling NBN B 15-001 De "oude" betonnorm NBN B 15-001 die sinds 1992 in ons land in voege was, was reeds gebaseerd op het toenmalige ontwerp van Europese norm. Daarom heeft de definitieve invoering van de Europese norm in januari 2006 voor de gebruiker niet zoveel invloed gehad. De grootste evolu...
Om duurzame en betrouwbare bouw- en renovatiewerken te realiseren, bestaat onze politiek erin de kwaliteit te garanderen van het beton dat wij op de werven leveren, conform aan de specificaties die op de leveringsbon vermeld zijn en aan de regels van overeenkomstigheid van het BENOR-merk. Elke watertoevoeging die op de werf gebeurt wijzigt de i...

Dekvloeren

Een dekvloer, ook wel chape genoemd, wordt rechtstreeks op een draagvloer geplaatst. Deze draagvloer kan bestaan uit beton (al of niet ter plaatse gestort of geprefabriceerd met welfsels en predallen). Een dekvloer heeft geen enkele stabiliteitswaarde en zal dikwijls dienst doen (al of niet in combinatie) als uitvulling voor het inwerken van elektr...
Het bindmiddel van een chape is cement of anhydriet, al of niet in sommige gevallen aangevuld met additieven. Cement als bindmiddel voor een dekvloer De sterkte van de dekvloer wordt bepaald door de juiste keuze van cement. De keuze is afhankelijk van de voorziene belasting. De keuze van de cement zal bepalend zijn in functie van de droogtijd. Zo d...