Crepi gevel

Crepiwerken ... gevelbepleistering ... het heeft uw woning een bijzonder architecturale meerwaarde en is bovendien beschermend en isolerend. StoReno (Renovatiesysteem) Het saneersysteem StoReno is uitermate geschikt voor het herstellen van beschadigde gevelisolatie systemen of oude bepleisterde gevels. Kostbare sloopwerkzaamheden zijn daarbij nie...
Men stapt steeds meer over op gevelisolatiesysteem waarbij op een enkele muur een isolatielaag wordt aangebracht en daarop het pleisterwerk wordt geplaatst. Belangrijk voordeel hiervan is dat u geen spouwmuur nodig heeft, dat de isolatielaag veel thermische spanningen van het metselwerk opvangt en dat hiermee het gevaar op koudebruggen volledig wor...
Een duurzame gevelisolatie is onbetwist de koploper om energie te besparen. Afhankelijk van het type isolatie dat er wordt geplaatst is een besparing van 50% van warmteverlies niet uitzonderlijk. Met andere woorden ... willen we bezuinigen dan is het besparen van energie door het aanbrengen van een duurzame gevelisolatie een investering dat zeer sn...
Is een buitenmuur onvoldoende geïsoleerd dan kan de temperatuur aan de binnenzijde van de muur al zeer vlug enkele graden minder zijn dan de omgevingstemperatuur. Het gevolg is een onaangename luchtcirculatie. De warme lucht wordt namelijk op de koudere muren afgekoeld en de warme lucht wordt vervolgens naar beneden geduwd. Reeds bij een tempe...
Buitenpleisters kunnen in 2 grote groepen worden onderverdeeld, hetzij enerzijds minerale pleisters en anderzijds synthetische pleisters. Op zich zijn de benamingen niet zelden zeer spraakverwarrend. Zeer dikwijls zal men spreken van crepi, terwijl men het bij een krabpleister heeft over een minerale pleister. Synthethische pleister worden dan weer...
De kleuren uit deze digitale kleurenkaart van Sto (Crepi Sto) kunnen sterk afwijken van het originele. Dit is te wijten aan de resolutie van uw scherm en de structuur van het materiaal. Gelieve steeds een staal aan te vragen alvorens uw definitieve keuze te maken. Klachten ivm kleurafwijkingen met deze digitale kaart worden niet aanvaard. Bekijk ...

Technische detaillering

Isoleren langs de buitenzijde is in de meeste gevallen gunstiger dan een woning te isoleren langs de binnenzijde. Het is enerzijds in een zekere mate eenvoudiger om buitengevelisotie aan te brengen, anderzijds zorgt het ook voor het behoud van de thermische massa van de muur in het beschermde volume, er zijn minder risico's voor condensatie, ... ko...
Om de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi optimaal, duurzaam en waterdicht aan te sluiten op de dakrand is het belangrijk detailleringen te respecteren. Het aansluiten van de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi met de dakrand Om de thermische isolatie niet te onderbreken kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast: Er wordt een extra opstan...
Bij spuitkurk en crepi kunnen de isolatieplaten op 2 manieren worden aangebracht Aanbrengen van de isolatieplaten door deze te verlijmen Aanbrengen van de isolaiteplaten door deze te pluggen, alhoewel deze laatste methode meestal zal gebeuren in combinatie het verlijmen Hoe isolatieplaten aanbrengen bij spuitkurk en crepi Niveauverschillen tussen...
Het risico van waterinfiltraties op tal van zones te vermijden wordt er gewerkt met afdichtingsstrips (zwelbanden of elastische voegen). Dit moet o.a. gebeuren ter hoogte van: Raam- en deurkozijnen Rondom vensterbanken Rondom doorboringen en bevestigingen door de gevelisolatie (o.a. afvoerbuizen of de bevestiging ervan) Bij het plaatsen van de zwe...
Om waterinfiltraties te vermijden en de thermische isolatie tussen de gevelbepleistering (crepi of spuitkurk) en de raamdorpel in natuursteen te vermijden zal moeten worden rekening gehouden met volgende detaillering: Zowel de zijkanten als achteraan zullen de raamdorpels in natuursteen moeten worden voorzien van opzetranden. Het alles moet worden...
3 methoden om gevelisolatie bij crepi en spuitkurk aan te brengen: KambedmethodeVia deze methode wordt een kleefmortel over het volledig oppervlak van de gevelisolatieplaat aangebracht met een kamspaan. Deze methode ken enkel worden toegepast bij vlakke gevels. NoppenmethodeIn een gesloten randverlijming worden verschillende noppen aangebracht. Mi...
De keuze van de bevestiging is afhankelijk van: Het type (slagplug of schoefplug De eigenschappen van de schotelbevestigingen (lengte van de plug, diameter van de schotel, ...) De plaatsingswijze (gelijk met het oppervlak van de gevelisolatie, verzonken of bovenop de wapening) Bepalend bij de keuze van de pluggen bij gevelisolatie zijn: De ondergro...

Raamdorpels & gevelplinten

Raamdorpel natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 5 cm Druiprand onderaan Raamdorpel natuursteen met uitgewerkte opstanden Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Schuin aflopend Druiprand onderaan Sierraamdorpel in natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Druiprand onderaan Raamdorpel in natuursteen me...