Een groendak is meestal begroeid met sedumplanten, zeg maar vetplanten. Anderzijds kan er eveneens worden geopteerd om te werken met kruiden, bloemen of grassen. Het onderhoud is relatief eenvoudig en afhankelijk van het type vegetatie is het uitzicht eerder wild. Werkwijze Een zware PE folie 20 micr.: deze eerste laag is een onverslijtbare foliela...
Het is een realiteit. Sinds de pre-industriële periode is de temperatuur in België reeds met 2,2° C gestegen. Ook hittegolven komen steeds vaker voor dan vroeger. Het klimaat wordt ook steeds natter. De warmere winters zorgen voor meer zware neerslag (= min. 20 mm/dag) in plaats van sneeuw. Overstromingen zijn dan ook een logisch gevo...
Bij extensieve groendaken is een aangepaste draagstructuur in de meeste gevallen overbodig. Eigenschappen van een extensief groendak In een verzadigde situatie moeten we rekening houden met ongeveer 100 kg/m2. HIerdoor is een aangepaste draagstructuur overbodig. De opbouwhoogte is meestal niet hoger dan 9 cm De begroeiing bestaat uit een lage begro...
Eigenschappen van een intensief groendak Er is meer variatie in de beplanting. Hogere beplanting hoort eveneens tot de mogelijkheden. Het gewicht is eerder 200 kg/m2. De draagstructuur moet hierop zijn voorzien. De opbouwhoogte is meestal 20 cm of hoger. Een intensief groendak wordt ook eerder gebruikt voor zichtbare projecten, al of niet vanuit de...
Een groendak aanleggen bespaart geld. Om enerzijds de klimaatdoelstellingen te behalen en anderzijds rekening houdende met de energiebesparende voordelen, de langere levensduur van een dak, overstromingen te voorkomen ... zijn voor tal van gemeenten, de Vlaamse overheid of federeale overheid meer dan voldoende redenen om groendaken te subsidië...