Kaleien gevel

Kaleien is een schildertechniek die veelvuldig wordt gebruikt bij restauratie van gebouwen en monumenten. Een dunne kalkpleister wordt met een blokborstel aangebracht op de muur. Het levert een egalisatie effect en wordt afhankelijk van het soort kaleiproduct en kaleisamenstelling afgewerkt met een kalkverf. Deze kaleiverf zal het uiteindelijke kle...
De samenstelling van kalei zoals vroeger Vooral de landbouwers gebruikten de techniek van kaleien veelvuldig. Zowat jaarlijks kaleiden ze hun muren om deze te ontsmetten en te beschermen tegen vocht en weersomstandigheden. De kalei die toen werd gebruikt was eigenlijk een soort kalkverf, maar na enkele jaren ontstond er hierdoor een uiteindelijk di...
Kaleipoeder: minerale cementverf voor gevelwerken Het kaleipoeder omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen: Witte cement - Hydraulische kalk - Gewassen krijt - Minerale kleurstoffen. Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kalei- poeder en het aanmaakwater, deze is afhankeli...
De stabiliteit van de woning wordt bekeken Alvorens met kaleien te starten wordt onderzocht of de stabileit van de woning aan de gestelde eisen voldoet, om zodoende zettingscheuren en verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Kaleiproducten kunnen kleine scheuren overbruggen maar deze hebben een beperking. Aanwezigheid van vocht en zouten Vocht en ...

Kies uw kleur.
Andere kleuren kunnen op aanvaag worden aangemaakt.