De druk van het grondwater tegen de wanden van een ondergrondse ruimte en kelders zijn zeer sterk en zeker niet te onderschatten. Hierdoor krijgen veel ondergrondse ruimten en kelders last van waterinsijpelingen en andere vormen van vochtinfiltraties. Bovendien zorgen aanwezige hygoscopische zouten zeer dikwijls ook voor extra schade. De hygros...
Als u een bestaande woning koopt, kunt u alleen maar hopen dat er geen vochtproblemen zijn in de kelder. Zijn die er wel, dan is het afwachten in hoeverre die uw wooncomfort verstoren. Als u de kelder gewoon gebruikt als bergruimte voor oude spullen en zaken, die niet onderhevig zijn aan vocht, mogen de muren er al eens vochtig bijstaan en is zelfs...
Bij dit systeem worden de binnenmuren bezet met een vochtwerend mortelpleisterwerk. De bekuiping die op die manier tot stand komt, moet uiteraard voldoende bestand zijn tegen de druk van het grondwater. De bepleistering wordt aangebracht op een ondergrond die vrij is van vetten, olie en aankoekend vuil. Werkwijze om een kelder volledig te dicht...
Grondwater afleiden naar een kelderput en het oppompen houdt risico's in. Vooreerst is er het risico van de stabiliteit van de woning. Samen met het grondwater wordt er permanent slib mee afgevoerd waardoor de ondergrond, die in feite wordt weggepompt, onstabiel wordt. Uw woning begint op een bepaald ogenblik in feite te zweven in het luchtledige. ...