Zilvervisjes hebben een duidelijke verwantschap met papiervisje en het ovenvisje. In het algemeen kunnen deze insecten veel schade aanrichten en voor een duidelijke overlast zorgen. De zilvervisjes komen in het bijzonder vaak voor in vochtige ruimten, meestal in geringe aantallen. Het gaat hierbij in het bijzonder om ruimten met een hoge relatieve ...