U wilt een degelijk en betrouwbaar dak. U wilt ook een duurzaam dak dat zeer lang meegaat. Er zijn innovatieve dakbedekkingssystemen waarbij elke ondergrond, elke toepassing, elke omgeving, elke doelstelling, ... een specifieke oplossing zal inhouden. Een 'Koud dak' Bij een koud dak bevindt er zich een luchtlaag tussen de dakisolatie en de bovens...
Bij een omkeerdak wordt de isolatie boven op de dakafdichting aangebracht. De thermische isolatie wordt los gelegd op de afdichting en wordt voorzien van een ballast. Deze ballast heeft tevens als functie om de isolatie op zijn plaats te houden. Aangepaste isolatie (meestal geëxtrudeerd polystyreen) rechtstreeks op de dakdichting Voor...
Deze vorm van de opbouw van een plat dak wordt het meest toegepast. De isolatie wordt aangebracht op de dakvloer. Afhankelijk van het type dakvloer dient er nog een bijkomend dampscherm te worden aangebracht onder de isolatie. Het soepele dakdichtingsmembraan wordt uiteindelijk op de isolatie aangebracht, al of niet met daarboven een ballast. De be...
In Vlaanderen is men sinds 1 januari 2011 verplicht rekening te houden met bouwknooppunten en het isoleren ervan. Bij de eendimensionale warmteverliesberekening (U- en K-waarde) dient men de bouwknopen ter hoogte van de verbindingen tussen de wanden van de gebouwschil in aanmerking te nemen. Dit warmteverlies komt tot stand ten gevolge van doorbori...