Spuitkurk

Een gespoten spuitkurk is een combinatie van natuurlijke kurkkorrels met bio-based harsen. Hierdoor bekomt spuitkurk unieke elastische, resistente en isolerende eigenschappen.

Spuitkurk wordt aangebracht met een spuitpistool en vormt na het aanbrengen een waterbestendige en ademende toplaag. Deze unieke eigenschappen zorgen voor de meest optimale bescherming.

Spuitkurk is een elastische crepi en kan op tal van ondergronden worden aangebracht. Zo is het perfect mogelijk om spuitkurk aan te brengen op bakstenen, beton, bestaand stucwerk en pleisterwerk, pvc, ... 

 

Alvorens spuitkurk aan te brengen op bestaand metselwerk is het aangewezen de voegwerken grondig te controleren.

Is er sprake van slechte voegwerken dan kunnen deze eerst worden bijgewerkt en/of vervangen indien noodzakelijk.

Om een duurzame ondergrond en een strak uitzicht te bekomen wordt de ondergrond eerst bepleisterd met een dampopen minerale mortel. Daarna wordt de elastische spuitkurk aangebracht. Werkwijze aanbrengen spuitkurk met strak uitzicht Ondergrond wordt schoongezet. Alle losse delen worden verwijderd en hersteld waar nodig De gevel wordt gereinigd. In...
Isoleren rendeert. Gevelisolatie kan in een belangrijke mate bijdragen tot een energiebewuste woning met een aangename gevoelstemperatuur. Soorten isolatie: Kurkisolatie Houtvezel EPS Werkwijze aanbrengen spuitkurk op gevelisolatie Ondergrond wordt gecontroleerd op degelijkheid Isolatie wordt op de gevel gelijmd Isolatie wordt in bepaalde omstand...
U hebt een vuile crepi-gevel? U kan opteren deze te reinigen en eventueel te schilderen met een dampopen verf. Anderzijds is er eveneens de mogelijkheid de oude crepi af te werken met een nieuwe toplaag spuitkurk. Het resultaat oogt compleet nieuw en bovendien is het alles extreem waterdicht en scheuroverbruggend. Werkwijze renoveren oude crepila...
De Muroflex spuitkurk is standaard in 40 kleuren beschikbaar. Bij grotere projecten kunnen andere kleuren worden aangemaakt.
Spuitkurk wordt mogelijks de norm in de toekomst. Tal van voordelen tov de klassieke bepleistering zorgen ervoor dat de keuze voor spuitkurk een automatische reflex wordt. Belangrijkste voordelen van spuitkurk tov de klassieke gevelbepleistering: Spuitkurk is 34 % elastisch en rekbaar. Scheurvorming is dus quasi uitgesloten. Spuitkurk wordt mach...
De mogelijkheden van spuitkurk zijn zeer uitgebreid en dit voornamelijk omdat spuitkurk zeer duurzaam is. Precies om deze reden is er een garantie van 20 jaar op spuitkurk. De garantie is van toepassing wanneer er een oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen de schade en het verkeerdelijk gefabriceerd product. In geval van een febrikatiefou...
Isoleren langs de buitenzijde is in de meeste gevallen gunstiger dan een woning te isoleren langs de binnenzijde. Het is enerzijds in een zekere mate eenvoudiger om buitengevelisotie aan te brengen, anderzijds zorgt het ook voor het behoud van de thermische massa van de muur in het beschermde volume, er zijn minder risico's voor condensatie, ... ko...
Om de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi optimaal, duurzaam en waterdicht aan te sluiten op de dakrand is het belangrijk detailleringen te respecteren. Het aansluiten van de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi met de dakrand Om de thermische isolatie niet te onderbreken kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast: Er wordt een extra opstan...
Bij spuitkurk en crepi kunnen de isolatieplaten op 2 manieren worden aangebracht Aanbrengen van de isolatieplaten door deze te verlijmen Aanbrengen van de isolaiteplaten door deze te pluggen, alhoewel deze laatste methode meestal zal gebeuren in combinatie het verlijmen Hoe isolatieplaten aanbrengen bij spuitkurk en crepi Niveauverschillen tussen...
Het risico van waterinfiltraties op tal van zones te vermijden wordt er gewerkt met afdichtingsstrips (zwelbanden of elastische voegen). Dit moet o.a. gebeuren ter hoogte van: Raam- en deurkozijnen Rondom vensterbanken Rondom doorboringen en bevestigingen door de gevelisolatie (o.a. afvoerbuizen of de bevestiging ervan) Bij het plaatsen van de zwe...
Om waterinfiltraties te vermijden en de thermische isolatie tussen de gevelbepleistering (crepi of spuitkurk) en de raamdorpel in natuursteen te vermijden zal moeten worden rekening gehouden met volgende detaillering: Zowel de zijkanten als achteraan zullen de raamdorpels in natuursteen moeten worden voorzien van opzetranden. Het alles moet worden...
3 methoden om gevelisolatie bij crepi en spuitkurk aan te brengen: KambedmethodeVia deze methode wordt een kleefmortel over het volledig oppervlak van de gevelisolatieplaat aangebracht met een kamspaan. Deze methode ken enkel worden toegepast bij vlakke gevels. NoppenmethodeIn een gesloten randverlijming worden verschillende noppen aangebracht. Mi...
De keuze van de bevestiging is afhankelijk van: Het type (slagplug of schoefplug De eigenschappen van de schotelbevestigingen (lengte van de plug, diameter van de schotel, ...) De plaatsingswijze (gelijk met het oppervlak van de gevelisolatie, verzonken of bovenop de wapening) Bepalend bij de keuze van de pluggen bij gevelisolatie zijn: De ondergro...
Raamdorpel natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 5 cm Druiprand onderaan Raamdorpel natuursteen met uitgewerkte opstanden Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Schuin aflopend Druiprand onderaan Sierraamdorpel in natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Druiprand onderaan Raamdorpel in natuursteen me...

Afbraakwerken

Loftencomplex 'De Weverij' in Oudenaarde.

Crepi / Sierpleister

Crepiwerken ... gevelbepleistering ... het heeft uw woning een bijzonder architecturale meerwaarde en is bovendien beschermend en isolerend. StoReno (Renovatiesysteem) Het saneersysteem StoReno is uitermate geschikt voor het herstellen van beschadigde gevelisolatie systemen of oude bepleisterde gevels. Kostbare sloopwerkzaamheden zijn daarbij nie...
Men stapt steeds meer over op gevelisolatiesysteem waarbij op een enkele muur een isolatielaag wordt aangebracht en daarop het pleisterwerk wordt geplaatst. Belangrijk voordeel hiervan is dat u geen spouwmuur nodig heeft, dat de isolatielaag veel thermische spanningen van het metselwerk opvangt en dat hiermee het gevaar op koudebruggen volledig wor...
Een duurzame gevelisolatie is onbetwist de koploper om energie te besparen. Afhankelijk van het type isolatie dat er wordt geplaatst is een besparing van 50% van warmteverlies niet uitzonderlijk. Met andere woorden ... willen we bezuinigen dan is het besparen van energie door het aanbrengen van een duurzame gevelisolatie een investering dat zeer sn...
Is een buitenmuur onvoldoende geïsoleerd dan kan de temperatuur aan de binnenzijde van de muur al zeer vlug enkele graden minder zijn dan de omgevingstemperatuur. Het gevolg is een onaangename luchtcirculatie. De warme lucht wordt namelijk op de koudere muren afgekoeld en de warme lucht wordt vervolgens naar beneden geduwd. Reeds bij een tempe...
Buitenpleisters kunnen in 2 grote groepen worden onderverdeeld, hetzij enerzijds minerale pleisters en anderzijds synthetische pleisters. Op zich zijn de benamingen niet zelden zeer spraakverwarrend. Zeer dikwijls zal men spreken van crepi, terwijl men het bij een krabpleister heeft over een minerale pleister. Synthethische pleister worden dan weer...
De kleuren uit deze digitale kleurenkaart van Sto (Crepi Sto) kunnen sterk afwijken van het originele. Dit is te wijten aan de resolutie van uw scherm en de structuur van het materiaal. Gelieve steeds een staal aan te vragen alvorens uw definitieve keuze te maken. Klachten ivm kleurafwijkingen met deze digitale kaart worden niet aanvaard. Bekijk ...
Isoleren langs de buitenzijde is in de meeste gevallen gunstiger dan een woning te isoleren langs de binnenzijde. Het is enerzijds in een zekere mate eenvoudiger om buitengevelisotie aan te brengen, anderzijds zorgt het ook voor het behoud van de thermische massa van de muur in het beschermde volume, er zijn minder risico's voor condensatie, ... ko...
Om de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi optimaal, duurzaam en waterdicht aan te sluiten op de dakrand is het belangrijk detailleringen te respecteren. Het aansluiten van de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi met de dakrand Om de thermische isolatie niet te onderbreken kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast: Er wordt een extra opstan...
Bij spuitkurk en crepi kunnen de isolatieplaten op 2 manieren worden aangebracht Aanbrengen van de isolatieplaten door deze te verlijmen Aanbrengen van de isolaiteplaten door deze te pluggen, alhoewel deze laatste methode meestal zal gebeuren in combinatie het verlijmen Hoe isolatieplaten aanbrengen bij spuitkurk en crepi Niveauverschillen tussen...
Het risico van waterinfiltraties op tal van zones te vermijden wordt er gewerkt met afdichtingsstrips (zwelbanden of elastische voegen). Dit moet o.a. gebeuren ter hoogte van: Raam- en deurkozijnen Rondom vensterbanken Rondom doorboringen en bevestigingen door de gevelisolatie (o.a. afvoerbuizen of de bevestiging ervan) Bij het plaatsen van de zwe...
Om waterinfiltraties te vermijden en de thermische isolatie tussen de gevelbepleistering (crepi of spuitkurk) en de raamdorpel in natuursteen te vermijden zal moeten worden rekening gehouden met volgende detaillering: Zowel de zijkanten als achteraan zullen de raamdorpels in natuursteen moeten worden voorzien van opzetranden. Het alles moet worden...
3 methoden om gevelisolatie bij crepi en spuitkurk aan te brengen: KambedmethodeVia deze methode wordt een kleefmortel over het volledig oppervlak van de gevelisolatieplaat aangebracht met een kamspaan. Deze methode ken enkel worden toegepast bij vlakke gevels. NoppenmethodeIn een gesloten randverlijming worden verschillende noppen aangebracht. Mi...
De keuze van de bevestiging is afhankelijk van: Het type (slagplug of schoefplug De eigenschappen van de schotelbevestigingen (lengte van de plug, diameter van de schotel, ...) De plaatsingswijze (gelijk met het oppervlak van de gevelisolatie, verzonken of bovenop de wapening) Bepalend bij de keuze van de pluggen bij gevelisolatie zijn: De ondergro...
Raamdorpel natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 5 cm Druiprand onderaan Raamdorpel natuursteen met uitgewerkte opstanden Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Schuin aflopend Druiprand onderaan Sierraamdorpel in natuursteen Blauwe hardsteen Belgische kwaliteit Dikte 9 cm Druiprand onderaan Raamdorpel in natuursteen me...

Grondwerken

Loftencomplex 'De Weverij' in Oudenaarde.

Plaatsen regenputten, septische putten, infiltratieputten, enz ... 

Kaleiwerken

Kaleien is een schildertechniek die veelvuldig wordt gebruikt bij restauratie van gebouwen en monumenten. Een dunne kalkpleister wordt met een blokborstel aangebracht op de muur. Het levert een egalisatie effect en wordt afhankelijk van het soort kaleiproduct en kaleisamenstelling afgewerkt met een kalkverf. Deze kaleiverf zal het uiteindelijke kle...
De samenstelling van kalei zoals vroeger Vooral de landbouwers gebruikten de techniek van kaleien veelvuldig. Zowat jaarlijks kaleiden ze hun muren om deze te ontsmetten en te beschermen tegen vocht en weersomstandigheden. De kalei die toen werd gebruikt was eigenlijk een soort kalkverf, maar na enkele jaren ontstond er hierdoor een uiteindelijk di...
Kaleipoeder: minerale cementverf voor gevelwerken Het kaleipoeder omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen: Witte cement - Hydraulische kalk - Gewassen krijt - Minerale kleurstoffen. Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kalei- poeder en het aanmaakwater, deze is afhankeli...
De stabiliteit van de woning wordt bekeken Alvorens met kaleien te starten wordt onderzocht of de stabileit van de woning aan de gestelde eisen voldoet, om zodoende zettingscheuren en verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Kaleiproducten kunnen kleine scheuren overbruggen maar deze hebben een beperking. Aanwezigheid van vocht en zouten Vocht en ...

Kies uw kleur.
Andere kleuren kunnen op aanvaag worden aangemaakt.

Betonwerken

Loftencomplex 'De Weverij' in Oudenaarde.Betonwerken, plaatsen wapening, funderingen, tussenvloeren, ...

Gevelisolatie

Hebben we het over geëxpandeerd polystureen dan klinkt de term piepschuim ons reeds veel vertrouwelijker in de oren. De platen bestaan uit 98% lucht en slechts 2% kleine bolletjes die met een blaasmiddel in combinatie van stoom tot 50 keer hun volume zijn gebracht. EPS-platen bestaan in verschillende uitvoeringen Platen met of zonder tand en g...
Deze isolatie is EPS maar verrijkt met grafiet. Hierdoor verbetert de isolatiewaarde met 20 %. Afhankelijk van de densiteit van het isolatiemateriaal, maar hierdoor bekomen we een Lambda-waarde tussen 0,032 en 0,030W/mK. Verder zijn er quasi geen kwaliteitsverschillen met de gewone EPS Productieproces van Neopor - EPS-grijs Polystyreenkorrels worde...
De kurk is afkomstig van de schors van de kurkeik dewelke gemiddeld om de 9 jaar kan worden geoogst. Dit levert geen nadelige gevolgen op voor de kurkeik. De schors wordt vervolgens schoongezet van de houtpartikels en wordt nadien vermalen tot korrels. De vermalen korrels worden daarna verhit tot 360° C en door toevoeging van stoom expanderen d...
Houtvezelisolatieplaten worden bij gevelisolatie meestal voorzien van een speciaal ontwikkelde bepleisterbare tand en groef aansluiting, zodat deze luchtdicht kunnen worden aangesloten. De houtvezelisolatieplaten worden in het bijzonder veel toegepast bij houtskeletbouw of metaalskeletbouw. Anderzijds kunnen deze isolatieplaten perfekt worden toege...
De warmteweerstand of R-waarde (m²K/W) Het geeft het thermisch isolerend vermogen van een materiaallaag aan. De materiaaldikte (in meter) wordt gedeeld door de λ-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe groter het isolerend vermogen.Isolatiewaarde Rd: Dikte isolatie EPS 040 EPS 035 EPS 32Neopor Kurkplaat Houtvezel-isolatieplaat 20 ...
Lambda-waarde (λ): de isolerende waarde van een materiaal. De lambda-waardegeeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. Een overzicht van de meest courante isolatiematerialen en hun Lambda-waarden. Isol...

Steenstrippen

Gevelisolatie met steenstrippen voor energiebewuste renovatie en nieuwbouw De gevelisolatiesystemen in combinatie met steenstrippen kan gebruikt worden om buitenmuren zonder spouw of slecht geïsoleerde spouwmuren langs de buitenzijde te isoleren. Dit beperkt het risico op koudebruggen en verzekert een perfecte isolatie. Het Vlaamse rooilijnen...
Hygrometrische eigenschappen Wateropneming Het aantal poriën en het type poriën (open of gesloten) zal bepalend zijn voor de opname van water in de baksteen. Ook de mate waarin de poriën onderling met elkaar zijn verbonden hebben invloed op het absorberend vermogen van de baksteen. De verhouding tussen de poriën en de massa van ...

Balkondichting

Een waterdichte balkon is een must, maar dikwijls is de realiteit anders. Behalve dat aangetaste balkons visueel geen mooi zicht zijn worden we ook niet zelden geconfronteerd met bepaalde risico's wanneer dergelijke problemen zich reeds enige tijd manifesteren.De aanpak kan nogal verschillend zijn, dit in belangrijke mate bepaald door de zowel de g...
Om bij deze methode een balkon waterdicht te maken moeten we grondig tewerk gaan. In eerste instantie is het schoonzetten en voorbereiden van de ondergrond van het balkon van cruciaal belang. Vervolgens wordt gecontroleerd of er voldoende helling is om de afwatering te garanderen. Daarna kan het alles worden afgewerkt met een elastische mortel en t...
Om bij deze methode een balkon waterdicht te maken moeten we grondig tewerk gaan. In eerste instantie is er het schoonzetten en voorbereiden van de ondergrond van het balkon van cruciaal belang. Vervolgens wordt gecontroleerd of er voldoende helling is om de afwatering te garanderen. Daarna kan het alles worden afgewerkt met een elastische mortel e...

Voegwerken

Bij een gezonde woning hoort een gezonde gevel waarbij het voegwerk bepalend is voor de duurzaamheid van de gevel en visueel het visitekaartje van de woning is. De juiste samenstelling van de voeg zal deze duurzaamheid bepalen, terwijl er eveneens voldoende aandacht moet zijn voor de juiste kleursamenstelling, een consistente kleur en een gelijkmat...
De keuze van het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling zijn zoals reeds eerder aangetoond bepalend voor de kwaliteit van het voegwerk. Belangrijk is het oa. om te weten in welke verhouding de samenstelling van de aan te brengen voegspecie dient te worden gemixt. Wat is de verhouding van zand, cement en eventueel kalk? Tenslotte zorgt ee...
Niet zelden is naast de schade aan het voegwerk van een gevel ook het metselwerk zelf van de gevel in slechte staat. Kapotte stenen als gevolg van vochtintreding al of niet in combinatie met zouten en vochtschade kunnen uw gevel visueel zwaar aantasten waardoor een ingrijpen niet langer kan uitblijven. Uiteraard zijn er ook andere schadepatronen en...
Het uitzicht van de gevel wordt in belangrijke mate bepaald door het type voegwerk. Voor elke type voegwerk geldt een bepaalde hardheid. Getamponeerd, geborsteld en gekamd: VH 25 Dichtgestreken, platvol: VH 35 Knip- en snijvoeg: VH 45 Dichtgestreken, mechanisch verdicht: VH 45 De kwaliteit van het voegwerk wordt medebepaald door de voorbehandeling ...
Steenrestauratie is bij de renovatie van een oudere woning of monument quasi onvermijdelijk. Om een steenrenovatie met duurzame technieken te realiseren is vakkenis een pure noodzaak. Er is een uitgebreide kennis nodig over de talrijke bouwmaterialen die in het heden werden toegepast. Om deze materialen te restaureren is daarenboven een extreme ken...
Vooral bij monumenten, oudere gevels, gevels waarbij de voeg eerder uit zavel bestaat, gevels met sterk verweerde en poreuze bakstenen, ... is het eerder aan te bevelen voegwerken te herstellen of te vernieuwen met aangepaste kalkhoudende voegenmortels. Door de voegwerken uit te voeren met een aangepaste kalkmortel kunnen de verschillen in spanning...
Hygrometrische eigenschappen Wateropneming Het aantal poriën en het type poriën (open of gesloten) zal bepalend zijn voor de opname van water in de baksteen. Ook de mate waarin de poriën onderling met elkaar zijn verbonden hebben invloed op het absorberend vermogen van de baksteen. De verhouding tussen de poriën en de massa van ...

Scheurherstelling gevel

Scheurherstel is een specialiteit. Om het scheurproces te beheersen wordt wapening toegepast. Om scheuren in de gevel te herstellen wordt meestal gekozen voor de techniek waarbij een speciale wapening in de voegen wordt ingewerkt. Helibar-wapening voor herstel gescheurde gevel Helibar wapening is een wokkelvormige roestvrijstalen staaf. De oude voe...

Gevelreiniging

Reinigingstechnieken, restauratietechnieken en de ontwikkeling van gevelbeschermingssystemen zijn veeleisend. In geen enkele discipline in de bouw zijn er objectspecifieke zaken zo zorgvuldig te analyseren en te behandelen als het gaat om de vervuiling en de verwering van gevels en monumenten.Het is terecht dat fouten bij het restaureren tot onhers...
Nevelstraaltechniek: Gevel reinigen zonder schade! Lagedruk nevelstralen (1-8 bar) en zeer fijn zand worden door middel van lucht en een weinig water tegen het oppervlak geblazen. Deze allernieuwste straaltechniek wordt ook goedgekeurd door 'Monumentenzorg'. Dankzij deze techniek wordt enkel het vuil weggenomen en geen basismateriaal, waardoor z...
Bij de techniek van verzadigde stoom wordt aan de hand van stoomgenerator verzadigde stoom onder druk op het geveloppervlak gespoten. Doordat de stoom aan de spuitmond verzadigd is, gaat bij het contact met het koude geveloppervlak water afstomen. Dit water voert het vuil af dat door de stoomstraal losgemaakt wordt en bevochtigt onrechtstreeks de l...
Met deze methode wordt de gevel niet alleen opgefrist, maar wordt hij (bijna) in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Door middel van het gericht sturen van een straal zand (onder hoge druk) tegen de gevel, worden de meeste vormen van vervuiling verwijderd. Bij het zandstralen van de gevel moet men echter wel zeer omzichtig tewerk gaan. Het is aang...
Bij de techniek met water onder hoge druk wordt het vuil vooraf bevochtigd en geweekt, en bijna onmiddellijk daarop verwijderd aan de hand van een hogedrukreiniger met een koude of warme (maximaal 80° tot 90° C) waterstraal onder hoge druk van 3 tot 10 MPa. De werkdruk dient aangepast te worden aan de aard en staat van de gevelmaterialen. M...
Om de gevel te reinigen wordt er gewerkt met chemische producten die door een fysisch-chemische reaktie aan het materiaaloppervlak gemakkelijker het vuil verwijderen. Meestal wordt de gevel vooraf bevochtigd om daarna de chemische gevelreinigingsproducten aan te brengen. De reactietijden van de producten zijn product-afhankelijk. Na deze inwerkperi...
De producten werken door de verzeping van vetten en oliën. Producten op basis van natrium (NaOH) of kaliumhydroxyde (KOH) worden het meest gebruikt. Zij worden altijd van onder naar boven in pastavorm aangebracht op het voorbevochtigde materiaal. Op de wijze beperkt men het indringen van de producten en absorbeert men bij het uitdrogen een ged...
Olivinezand Olivinezand wordt voornamelijk toegepast als straalmiddel voor het stralen van hout. Anderzijds kan Olivinezand ook worden gebruikt voor het schoonzetten en het zand- of nevelstralen van gevels en beton. Olivinezand is een zandkorrel die stuk slaat zodra het straalmiddel in contact komet met het hout, de gevel of het beton. Tijde...
Met sproeiers onder lage druk wordt een minimum aan water op het materiaaloppervlak verstoven, met een minimale waterafvloeing als gevolg. De verstuivingen dienen van korte duur te zijn en onderbroken te worden door rustpauzes. Bedoeling is het oppervlak voortdurend vochtig te houden, zonder het te verzadigen. Op die manier wordt het vuil losgeweek...
De gevelreinigingstechnieken waarbij enkel water wordt gebruikt verschillen nogal. De keuze van techniek zal in belangrijke mate worden bepaald door de te reinigen ondergrond. Een eenvoudige gevelreinigingstechniek die toegepast kan worden is het langdurig water laten afvloeien over de gevel. Doeltreffender wordt het wanneer er wordt gekozen om...
Is je gevel helemaal gereinigd? Ziet je gevelpleister er terug als nieuw uit? Om dat resultaat langer te behouden, kan je ervoor kiezen om je gevel nog een&nbsp nabehandeling te geven. Willco Silicoonharsverf Clean verlengt de levensduur van je gevelpleister Om de levensduur en de kwaliteit van de sierpleister te verbeteren, raden we je aan om ...

Gevelbescherming

Is je gevel helemaal gereinigd? Ziet je gevelpleister er terug als nieuw uit? Om dat resultaat langer te behouden, kan je ervoor kiezen om je gevel nog een&nbsp nabehandeling te geven. Willco Silicoonharsverf Clean verlengt de levensduur van je gevelpleister Om de levensduur en de kwaliteit van de sierpleister te verbeteren, raden we je aan om ...
Bij hydrofoberende middelen maakt men gebruik van een siloxane diepimpregnering met een langdurige werking. Een hydrofuge wordt gebruikt voor het waterwerend en vuilwerend maken gevels en muren, meer in het bijzonder van bakstenen, zicht- en wasbeton, gasbeton, kalkzandstenen, minerale cementeringen, sierpleisters en dakpannen. Het aanbrengen van ...
De gevel is het gezicht van het gebouw of woning. In feite bepaalt dit voor het grootste deel de uitstraling hiervan. Maar gevels zijn net als onze huid en dienen ook goed onderhouden te worden. Een oppervlakkige cosmetische behandeling is niet genoeg.De juiste diagnose, gevolgd door de juiste therapie is de beste behandeling om de patiënt ech...
Wanneer er moet worden gekozen om een gevel te hydrofoberen als oplossing om de gevel te beschermen tegen regendoorslag is het toch noodzakelijk bouwkundig met een aantal factoren rekening te houden. Om een gevel te hydrofoberen moet een gevelconstructie aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals hieronder verder omschreven. De gevel moet in een ...
Hydrofuge om gevel waterdicht en vuilafstotend te maken Lamscobel Hydrofuge WS 25 is een gebruiksklare hoogwaardige hydrofugecrème op een silaan-siloxaan basis voor het behandelen van baksteen, minerale pleisters, betonklinkers en natuursteen. De silaan dringt diep in de ondergrond door. Door een chemische reactie wordt er een siliconenhars ...
De bepaling van het gehalte aan oplosbare zouten in materialen kan deel uitmaken van het vooronderzoek van een gevel alvorens de start van de gevelreiniging of voor de waterwerende oppervlaktebehandeling.In vele gevallen blijft het onderzoek naar de aanwezigheid van oplosbare zouten in een gevelmateriaal beperkt tot visuele waarnemingen. Indien er ...
Graffiti verwijderen is geen eenvoudige klus. De samenstelling van de ondergrond is uitermate belangrijk in de keuze van de verwijderingstechniek. Bovendien kan de ondergrond in sommige gevallen danig zijn aangetast dat het verwijderen van graffiti bijna onmogelijk wordt of dat een degelijke vakkenis zal moeten worden aangewend om graffiti te verwi...

Betonherstel

Restauratie van betonrot is niet eenvoudig. Zij die in aanraking komen met de materie van betonrot kunnen daarom met raad en daad worden bijgestaan, om op deze manier een duurzame oplossing uit te werken. Wat zijn de oorzaken van schade aan beton (betonrot) Visueel herkent iedereen het probleem van betonrot. De wapening in de beton roest, waardoor...
Oorspronkelijk wordt de wapening binnen het beton beschermd door het beton zelf. Omdat beton een hoge alkalische waarde heeft met een ph-waarde van 13, krijgt het staal als het ware een beschermende laag, ook wel passiveringslaag genoemd. Wat is de basische of alkalische waarde van beton Vooreerst wat moeten we onze voorstellen als we het hebben ee...
Om te beginnen wat zijn chloriden? Chloriden zijn in feite verbindingen waarin chloor door een oxidatietoestand een andere toestand aanneemt, of meer wetenschappelijk uitgelegd wanneer een neutraal atoom van het element chloor één elektron opneemt. Keukenzout of natriumchloride met de formule NaCl is hiervan een voorbeeld. Chloriden k...
Om betonrot te herstellen moet er in verschillende fasen worden gewerkt. Oppervlak dient te worden gereinigd Het aangetaste oppervlak dient te worden hersteld Eventueel komt een afwerklaag op het herstelde oppervlak Elke restauratie is uniek, waardoor ook de aanpak van betonrot kan verschillen en specifieke oplossing dient te worden uitgewerkt. Opp...
Wanneer de wapening van het beton is gecontroleerd kan deze vervolgens op 2 manieren worden beschermd Ofwel maken we gebruik van een epoxycoating Ofwel is er de keuze te werken met een fijne herstelmortel Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische herstelmortel dan is er geen bescherming nodig. Er ontstaat namelijk een nieuwe passivatielaag op h...
Na de enorme toename van het betongebruik in de jaren '60, kon men in de jaren '80 een significante stijging van het aantal te herstellen betonconstructies vaststellen, waardoor de betonherstellers steeds meer opdrachten kregen. In de beginjaren werd betonherstelling veelal beschouwd als de loutere verhelping van een esthetisch probleem dat om het ...
Betonschade kan op diverse manieren tot uiting komen. Scheuren kunnen zowel rechlijning als een willekeurig verloop hebben en ook de scheuropening kan variëren. Een ervaren inspecteur kan doorgaans zeer snel een aantal schadeoorzaken uitsluiten aan de hand van de vorm en de plaats van de scheur en de grootte van de scheuropening. Scheuren die ...
Het BENOR-merk is een vrijwillig collectief conformiteitsmerk en is een gedeponeerd collectief conformiteitsmerk. Het heeft in zijn schoot een Comité voor het Merk (CM) opgericht dat belast is met het algemeen beheer van het BENOR-merk. Dit Comité wijst het beheer in de diverse sectoren die voor één of meerdere producten...
Beton volgens de Europese norm NBN-EN 206-1 en de aanvulling NBN B 15-001 De "oude" betonnorm NBN B 15-001 die sinds 1992 in ons land in voege was, was reeds gebaseerd op het toenmalige ontwerp van Europese norm. Daarom heeft de definitieve invoering van de Europese norm in januari 2006 voor de gebruiker niet zoveel invloed gehad. De grootste evolu...
Om duurzame en betrouwbare bouw- en renovatiewerken te realiseren, bestaat onze politiek erin de kwaliteit te garanderen van het beton dat wij op de werven leveren, conform aan de specificaties die op de leveringsbon vermeld zijn en aan de regels van overeenkomstigheid van het BENOR-merk. Elke watertoevoeging die op de werf gebeurt wijzigt de i...
Een dekvloer, ook wel chape genoemd, wordt rechtstreeks op een draagvloer geplaatst. Deze draagvloer kan bestaan uit beton (al of niet ter plaatse gestort of geprefabriceerd met welfsels en predallen). Een dekvloer heeft geen enkele stabiliteitswaarde en zal dikwijls dienst doen (al of niet in combinatie) als uitvulling voor het inwerken van elektr...
Het bindmiddel van een chape is cement of anhydriet, al of niet in sommige gevallen aangevuld met additieven. Cement als bindmiddel voor een dekvloer De sterkte van de dekvloer wordt bepaald door de juiste keuze van cement. De keuze is afhankelijk van de voorziene belasting. De keuze van de cement zal bepalend zijn in functie van de droogtijd. Zo d...

Schilderwerken

Een goed onderhoud en preventieve maatregelen zorgen ervoor dat uw woning of bedrijfsgebouw in een optimale staat van onderhoud blijft. Behalve het voordeel van een fraai uitzicht voorkomt men hierdoor in de toekomst ook extra onderhoudswerken. Bij schilderwerken is de keuze van de verf en de manier van het aanbrengen enorm belangrijk om een mooi t...
VOCHTWERENDE, MICROPOREUZE EN DAMP-OPEN GEKLEURDE COATING SAMENGESTELD UIT EEN DISPERSIE VAN MICROPOLYMEREN EN EEN SILAAN-HYBRIDE. VOOR DE BESCHERMING VAN BUITENGEVELS EN STRUCTURELE BOUWWERKEN. TENSIOCOAT TQ wordt gebruikt als decoratieve, vochtwerende bescherming van diverse bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton en alle hydraulisch of...
ELASTISCHE, WATERGEDRAGEN, GEKLEURDE COATING VOOR GEVELS EN KUNSTWERKEN. WATERDICHT, ADEMEND EN CARBONATATIEREMMEND. SAMENGESTELD UIT ACRYLHARSEN MET INTERNE WEEKMAKING. PROEFVERSLAG K.U.L. PVR/27430/93 INDUCRYL FACADE TQ wordt gebruikt voor de esthetische waterdichting en bescherming van verscheidene bouwconstructies in baksteen, beton, hout, sier...
Vos-gehalte De Europese Richtlijn 2004/42/EG van 21 april 2004 bepaalt de maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van verven en vernissen. In uitvoering van deze richtlijn beperkt het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2005 (Belgisch Staatsblad 19/10/2005) het toegelaten gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) in verven, vernissen en produ...
De Ral kleuren bestaan al sinds 1927. Het RAL kleurensysteem is in Duitsland bedacht en ontwikkeld. RAL staat voor Reichs Ausschuss & Lieferbedingungen. RAL-Classic Op www.muroflex.be hebben we het over het RAL-coderingssysteem Classic. Er bestaan namelijk nog drie andere systemen namelijk, RAL Design en RAL Digital. Het RAL Classic coderingssy...

Ruwbouw

Geluiddempende scheidingsmuren

Loftencomplex 'De Weverij' in Oudenaarde.
Geluiddempende scheidingsmuren dankzij dubbele muren in volle betonblokken, aangepaste ontkoppelingsmatten voor zware betonblokken en geluiddempende isolatie als scheiding tussen de twee muren. Dit is de bouwtechniek met de meest optimale garantie voor een betere geluidsisolatie.

Stabiliteitswerken

Loftencomplex 'De Weverij' in Oudenaarde.