Schilderen gevel

Een goed onderhoud en preventieve maatregelen zorgen ervoor dat uw woning of bedrijfsgebouw in een optimale staat van onderhoud blijft. Behalve het voordeel van een fraai uitzicht voorkomt men hierdoor in de toekomst ook extra onderhoudswerken. Bij schilderwerken is de keuze van de verf en de manier van het aanbrengen enorm belangrijk om een mooi t...
VOCHTWERENDE, MICROPOREUZE EN DAMP-OPEN GEKLEURDE COATING SAMENGESTELD UIT EEN DISPERSIE VAN MICROPOLYMEREN EN EEN SILAAN-HYBRIDE. VOOR DE BESCHERMING VAN BUITENGEVELS EN STRUCTURELE BOUWWERKEN. TENSIOCOAT TQ wordt gebruikt als decoratieve, vochtwerende bescherming van diverse bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton en alle hydraulisch of...
ELASTISCHE, WATERGEDRAGEN, GEKLEURDE COATING VOOR GEVELS EN KUNSTWERKEN. WATERDICHT, ADEMEND EN CARBONATATIEREMMEND. SAMENGESTELD UIT ACRYLHARSEN MET INTERNE WEEKMAKING. PROEFVERSLAG K.U.L. PVR/27430/93 INDUCRYL FACADE TQ wordt gebruikt voor de esthetische waterdichting en bescherming van verscheidene bouwconstructies in baksteen, beton, hout, sier...
Vos-gehalte De Europese Richtlijn 2004/42/EG van 21 april 2004 bepaalt de maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van verven en vernissen. In uitvoering van deze richtlijn beperkt het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2005 (Belgisch Staatsblad 19/10/2005) het toegelaten gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) in verven, vernissen en produ...
De Ral kleuren bestaan al sinds 1927. Het RAL kleurensysteem is in Duitsland bedacht en ontwikkeld. RAL staat voor Reichs Ausschuss & Lieferbedingungen. RAL-Classic Op www.muroflex.be hebben we het over het RAL-coderingssysteem Classic. Er bestaan namelijk nog drie andere systemen namelijk, RAL Design en RAL Digital. Het RAL Classic coderingssy...