Isoleren langs de buitenzijde is in de meeste gevallen gunstiger dan een woning te isoleren langs de binnenzijde. Het is enerzijds in een zekere mate eenvoudiger om buitengevelisotie aan te brengen, anderzijds zorgt het ook voor het behoud van de thermische massa van de muur in het beschermde volume, er zijn minder risico's voor condensatie, ... ko...
Om de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi optimaal, duurzaam en waterdicht aan te sluiten op de dakrand is het belangrijk detailleringen te respecteren. Het aansluiten van de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi met de dakrand Om de thermische isolatie niet te onderbreken kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast: Er wordt een extra opstan...
Bij spuitkurk en crepi kunnen de isolatieplaten op 2 manieren worden aangebracht Aanbrengen van de isolatieplaten door deze te verlijmen Aanbrengen van de isolaiteplaten door deze te pluggen, alhoewel deze laatste methode meestal zal gebeuren in combinatie het verlijmen Hoe isolatieplaten aanbrengen bij spuitkurk en crepi Niveauverschillen tussen...
Het risico van waterinfiltraties op tal van zones te vermijden wordt er gewerkt met afdichtingsstrips (zwelbanden of elastische voegen). Dit moet o.a. gebeuren ter hoogte van: Raam- en deurkozijnen Rondom vensterbanken Rondom doorboringen en bevestigingen door de gevelisolatie (o.a. afvoerbuizen of de bevestiging ervan) Bij het plaatsen van de zwe...
Om waterinfiltraties te vermijden en de thermische isolatie tussen de gevelbepleistering (crepi of spuitkurk) en de raamdorpel in natuursteen te vermijden zal moeten worden rekening gehouden met volgende detaillering: Zowel de zijkanten als achteraan zullen de raamdorpels in natuursteen moeten worden voorzien van opzetranden. Het alles moet worden...
3 methoden om gevelisolatie bij crepi en spuitkurk aan te brengen: KambedmethodeVia deze methode wordt een kleefmortel over het volledig oppervlak van de gevelisolatieplaat aangebracht met een kamspaan. Deze methode ken enkel worden toegepast bij vlakke gevels. NoppenmethodeIn een gesloten randverlijming worden verschillende noppen aangebracht. Mi...
De keuze van de bevestiging is afhankelijk van: Het type (slagplug of schoefplug De eigenschappen van de schotelbevestigingen (lengte van de plug, diameter van de schotel, ...) De plaatsingswijze (gelijk met het oppervlak van de gevelisolatie, verzonken of bovenop de wapening) Bepalend bij de keuze van de pluggen bij gevelisolatie zijn: De ondergro...