Herstel metsel- en voegwerk

Bij een gezonde woning hoort een gezonde gevel waarbij het voegwerk bepalend is voor de duurzaamheid van de gevel en visueel het visitekaartje van de woning is. De juiste samenstelling van de voeg zal deze duurzaamheid bepalen, terwijl er eveneens voldoende aandacht moet zijn voor de juiste kleursamenstelling, een consistente kleur en een gelijkmat...
De keuze van het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling zijn zoals reeds eerder aangetoond bepalend voor de kwaliteit van het voegwerk. Belangrijk is het oa. om te weten in welke verhouding de samenstelling van de aan te brengen voegspecie dient te worden gemixt. Wat is de verhouding van zand, cement en eventueel kalk? Tenslotte zorgt ee...
Niet zelden is naast de schade aan het voegwerk van een gevel ook het metselwerk zelf van de gevel in slechte staat. Kapotte stenen als gevolg van vochtintreding al of niet in combinatie met zouten en vochtschade kunnen uw gevel visueel zwaar aantasten waardoor een ingrijpen niet langer kan uitblijven. Uiteraard zijn er ook andere schadepatronen en...
Het uitzicht van de gevel wordt in belangrijke mate bepaald door het type voegwerk. Voor elke type voegwerk geldt een bepaalde hardheid. Getamponeerd, geborsteld en gekamd: VH 25 Dichtgestreken, platvol: VH 35 Knip- en snijvoeg: VH 45 Dichtgestreken, mechanisch verdicht: VH 45 De kwaliteit van het voegwerk wordt medebepaald door de voorbehandeling ...
Steenrestauratie is bij de renovatie van een oudere woning of monument quasi onvermijdelijk. Om een steenrenovatie met duurzame technieken te realiseren is vakkenis een pure noodzaak. Er is een uitgebreide kennis nodig over de talrijke bouwmaterialen die in het heden werden toegepast. Om deze materialen te restaureren is daarenboven een extreme ken...
Vooral bij monumenten, oudere gevels, gevels waarbij de voeg eerder uit zavel bestaat, gevels met sterk verweerde en poreuze bakstenen, ... is het eerder aan te bevelen voegwerken te herstellen of te vernieuwen met aangepaste kalkhoudende voegenmortels. Door de voegwerken uit te voeren met een aangepaste kalkmortel kunnen de verschillen in spanning...
Hygrometrische eigenschappen Wateropneming Het aantal poriën en het type poriën (open of gesloten) zal bepalend zijn voor de opname van water in de baksteen. Ook de mate waarin de poriën onderling met elkaar zijn verbonden hebben invloed op het absorberend vermogen van de baksteen. De verhouding tussen de poriën en de massa van ...