Restauratie van betonrot is niet eenvoudig. Zij die in aanraking komen met de materie van betonrot kunnen daarom met raad en daad worden bijgestaan, om op deze manier een duurzame oplossing uit te werken. Wat zijn de oorzaken van schade aan beton (betonrot) Visueel herkent iedereen het probleem van betonrot. De wapening in de beton roest, waardoor...
Oorspronkelijk wordt de wapening binnen het beton beschermd door het beton zelf. Omdat beton een hoge alkalische waarde heeft met een ph-waarde van 13, krijgt het staal als het ware een beschermende laag, ook wel passiveringslaag genoemd. Wat is de basische of alkalische waarde van beton Vooreerst wat moeten we onze voorstellen als we het hebben ee...
Om te beginnen wat zijn chloriden? Chloriden zijn in feite verbindingen waarin chloor door een oxidatietoestand een andere toestand aanneemt, of meer wetenschappelijk uitgelegd wanneer een neutraal atoom van het element chloor één elektron opneemt. Keukenzout of natriumchloride met de formule NaCl is hiervan een voorbeeld. Chloriden k...