Zwambestrijding

Word je geconfronteerd met een schimmel en/of een zwamprobleem in de woning dan is er meestal sprake van een slepend probleem dewelke dringend en professioneel dient te worden aangepakt. Spreken over zwam dan moeten we er ons bewust van zijn dat dit een verzamelnaam is voor 100.000 verschillende soorten. Bij houtaantastende schimmels in woningen ga...
Huiszwam behoort tot de ergste soort houtaantastende schimmels. De huiszwam vernietigd de cellulose in het hout en verkruimelt als het ware de volledige houtstructuur. Wordt er uiteindelijk niet tijdig ingegrepen om het zwamprobleem grondig aan te pakken kan hierdoor uiteindelijk de stabiliteit van een gebouw worden aangetast. Het probleem van de h...
De kelderzwam is quasi even frequent aanwezig dan de huiszwam, maar iets minder agressief. De kelderzwam komt voornamelijk voor in hout dat aan waterinfiltraties onderhevig is geweest. Met andere woorden, vochtige omgevingen zijn een ideale voedingsbodem voor de kelderzwam. De kelderzwam breekt de cellulose in het hout af tot het verkruimelt. Een l...
Uiteraard moeten we er in eerste instantie voor zorgen dat de vochtproblemen effectief worden. De oorzaak van de vochtproblemen moet worden opgezocht om met duurzame vochtbestrijdingstechniek te behandelen. Door uitdroging zorg je ervoor dat natrot en zwamvorming wordt afgeremd. Aangetast hout wordt ruim uitgesneden. Er wordt min. Extra 30 cm rond...
Een dieptebehandeling van de muren met een schimmel- en zwamdodende micro-emulsie met toelatingsnummer 496B Het product dient voor het preventief behandelen van gezond hout en het curatief behandelen van aangetast hout. Om zwamvorming succesvol te bestrijden moeten alle vochtbronnen worden uitgeschakeld. Alle zwamdraden en vruchtlichamen worden ve...

Ongedierte bestrijden

Zilvervisjes hebben een duidelijke verwantschap met papiervisje en het ovenvisje. In het algemeen kunnen deze insecten veel schade aanrichten en voor een duidelijke overlast zorgen. De zilvervisjes komen in het bijzonder vaak voor in vochtige ruimten, meestal in geringe aantallen. Het gaat hierbij in het bijzonder om ruimten met een hoge relatieve ...