Energie-Audit-TOP

Gepost op 12-02-2015

Energieneutraal renoveren vergt kennis van zaken om een opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren.

Opleveringsinspecties leren dat bij renovaties de kennis van de verschillende uitvoerders dikwijls ontoereikend is, of te weinig op elkaar is afgestemd. Een mankerend resultaat is het gevolg. 
 
Het zijn precies deze tekortkomingen die zorgen voor talrijke kieren, koude bruggen, enz ... waardoor de investeringen in energiebesparende initiatieven voor het belangrijkste deel verloren gaan.
 
Het is nu eenmaal zo dat aannemers geen verbintenis moeten aangaan ivm de besparende energieprestaties als gevolg van de oorspronkelijk vooropgestelde prognoses. Dikwijls een spijtige zaak voor de opdrachtgever, die op deze manier belangrijke budgetten verloren ziet gaan.
 
Muroflex wil dit voorkomen.
 
Een erkende energiedeskundige zal een audit, en dus een stappenplan opmaken waaruit de uigvoerende aannemers duidelijke voorschriften worden voorgesteld om zo tot optimale energieprestaties te komen.
 
Meer info ivm een energieaudit kan je ook nalezen op http://www.energiesparen.be/energieaudit