BEN ... Bijna Energie Neutraal Bouwen

Gepost op 02-10-2016

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

BEN-actieplan

In september 2012 dienden de drie gewesten een actieplan bijna-energieneutrale gebouwen in bij de Europese Commissie. Naast de definitie, omvat het plan ook maatregelen om nu al BEN-bouw te stimuleren.

Vlaanderen wil het maatschappelijke draagvlak voor BEN vanuit een gericht voorlopersbeleid creëren en op basis van een constructieve samenwerking met de stakeholders.

In het Vlaamse BEN-actieplan staan een 20-tal acties voorop, verdeeld over 5 pijlers: innovatie, kwaliteit, communicatie, financiering en energiebeleid.