Betonstop ... een nieuwe visie binnen de bouwwereld

Gepost op 05-12-2016

De Vlaamse regering stelde haar witboek voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor.

Het zal vanaf 2040 niet meer mogelijk zijn open ruimte in te nemen voor nieuwe bebouwing. We denken hierbij aan onbebouwde natuurgebieden, landbouwgebieden of bossen.

Van de 72.000 hectare open ruimte die nog voorbestemd was als bouwgrond, zouden er de komende jaren slechts 24.600 hectare nog mogen worden gebruikt als bouwgrond.

Hoe het alles precies in zijn werk zal gaan is nog niet concreet uitgewerkt. Er komt dus nog een 'wordt vervolgd' bij het verhaal van de betonstop, maar 1 trend is zeker ... renoveren zal aan belang toenemen, dit ten koste van de nieuwbouw.