China verbaast met eerste flatgebouw uit 3D-printer

Gepost op 02-02-2015

WinS­un bouw­de vorig jaar al 10 huizen met 3D-prin­ters, en dat in 24 uur.

Nu gooit het be­drijf uit Shang­hai hoge ogen met een flatge­bouw in Suz­hou, aan de Chi­ne­se oost­kust. In­clu­sief deco­ra­tieve ele­men­ten, aan de bin­nen- en de bui­ten­kant.

WinSun maak­te in Suz­hou een oud flat­ge­bouw met de grond ge­lijk en maal­de de brok­stuk­ken fijn. Met dat re­si­du, snel­dro­gen­de ce­ment en een spe­cia­le ver­harder maakten de in­ge­ni­eurs ver­volgens een 'inkt' voor de 3D-prin­ters. Ma­chi­nes van 6,6 meter hoog, 10 meter breed en 40 meter lang.

WinSun print­te de grote on­der­delen in zijn hoofd­kkwartier in Shang­hai en ver­sterk­te ze op de bouwsi­te met sta­len constructies. De muren wor­den hol ge­print zodat ze ach­ter­af kunnen wor­den gevuld met isolatie of ka­bels.

Het 3D-verhaal zet de bouw­sec­tor op zijn kop. De bouw­tijd krimpt met 50 à 70 pro­cent, er is 30 tot 60 procent minder bouwaf­val en de ar­beids­kost daalt met 50 à 80 procent. De bouwkost van het flatgebouw uit­ein­de­lijk 140.000 euro.

Wordt 3D-prin­ting de nagel aan de dood­kist van klas­sie­ke bouw­be­drijven? China maakt hier­mee zeker en vast een sta­te­ment dat kan tel­len. Drie jaar ge­l­den werd dit pro­ject nog als sci­en­ce fic­ti­on beschouwd.

WinS­un droomt on­der­tussen al van een vol­gend project: een grote brug of een wol­ken­krab­ber.

The sky is dui­de­lijk de limit voor de Chi­ne­zen.