Het Pilootproject Landbouwpark Tuinen van Stene ... een nieuwe integratie

Gepost op 11-11-2016

'Tuinen van Stene', het is een pilootproject waarmee Oostende een Landbouwpark wil omtoveren tot één van de belangrijkste publieke ruimtes.

Het innovatieve park van de 21ste eeuw incorporeert landbouw, vormt een onderdeel van het Groen Lint, en is zowel voor de Oostendenaar als de vele toeristen, eigenaars en gebruikers aantrekkelijk.

Het landbouwpark zoekt in zijn ontwerp een synergie tussen klassieke parkfuncties (landschapsopbouw, natuurontwikkeling- en beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging en –gebruik, …), nieuwe vormen van stadslandbouw (laboratorium van innovatieve landbouw, stad en landbouw dichter bij elkaar brengen, landbouweducatie, …) en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving. De hoge ambitie voor het landbouwpark ‘Tuinen van Stene’, de veelheid aan functies, de relatief beperkte oppervlakte en de randstedelijke context vragen om een omvattend en slim ontwerp waarbij actief op zoek gegaan wordt naar win-wins.

 

http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pppl4-oostende-landbouwpark-stene-0