Het woonbeleid in Vlaanderen op basis van fictieve feiten en cijfers

Gepost op 25-05-2019

Onlangs heeft de Vlaamse overheid haar kerncijfers over bouwen en wonen geactualiseerd. Daaruit blijkt dat er nog om en bij de 42.600 ha aan percelen rest in Vlaanderen voor nieuwe woningen en flats, dat meergezinswoningen (vooral flats) in de lift zitten en dat de woonlasten bij eigenaars een stuk lager liggen dan bij huurders. Die statistieken zijn cruciaal als leidraad voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in de toekomst.

https://www.statistiekvlaanderen.be/levensomstandigheden/bouwen-en-wonen