Integratie van groen in stedelijke omgeving

Gepost op 27-11-2016

Om te verhinderen dat de concentratie van het wonen in steden tot een schrale omgeving zal leiden, wordt intensief gedacht aan de mogelijkheden om in een stedelijke omgeving meer groen te integreren. 

Horizontale groenstructuren in de vorm van groendaken komen steeds meer op. Daarnaast zien we wereldwijd een belangrijke tendens naar verticale groene structuren opkomen.

Verticale tuinen beschermen gevels tegen de regen, zorgen voor afkoeling van het gebouw en in de stad zorgen ze tegelijk voor een extra esthetische meerwaarde in een vaak nogal troosteloze omgeving.

We merken een sterke tendens naar verdichting in Vlaanderen. Maar verdichting via bijvoorbeeld hogere gebouwen moet leefbaar blijven. Dus komt er steeds meer aandacht voor de aanwezigheid van groen in de steden. Naast terreinen met een grotere woondichtheid zorgen ruimtelijke planners voor groene lobben die vanuit het buitengebied ver in het stedelijk gebied binnendringen.

Combinaties van appartementen en woonprojecten met collectieve groenaanleg eromheen komen in de plaats van huizen met elk een apparte tuin.

Stadsbesturen dringen hier trouwens vaak op aan bij nieuwe stadsinbreidingsprojecten. Ook bij de uitbouw van nieuwe bedrijventerreinen komen er steeds meer groene accenten, bijvoorbeeld rond bufferbekkens.

Van een echte hype kunnen we misschien op heden nog niet spreken, maar dat de toekomst groener zal worden ... is een zekerheid.

Voor een nuttige link verwijzen we ook graag door naar http://www.gevelgroen.be/