Mission Statement Muroflex: "Een droge en gezonde woning"

Gepost op 13-04-2014

De Romeinen hebben het ons aangeleerd, de 'bouwtechnische kennis' ... maar de evolutie, de nieuwe demografische patronen en de nieuwe verwachtingspatronen zorgen ervoor dat die 'bouwtechnische kennis' grondig moet worden bijgestuurd.

 
Voor Muroflex als gespecialiseerd bedrijf is dit de aanzet om het alles te vervatten in een Mission Statement, een duidelijk 10-punten programma op weg naar 'Een 100 % droge en gezonde woning'.
 
1. Steeds een grondige en wetenschappelijk onderbouwde analyse
 
Zowel tijdens als na het bouwproces komt er dikwijls bouwschade aan het licht of worden verwachtingen niet ingevuld. Een grondige analyse moet er voor zorgen dat bouwschade doeltreffend kan worden hersteld of bij voorkeur kan worden vermeden en dat verwachtingen optimaal worden ingevuld.
De studie van de bouwpathologie zal aantonen welke innovatieve technieken en/of producten er moeten worden toegepast om deze doelstellingen in te vullen.
 
2. Stop vocht
 
Vocht blijkt nog steeds vijand nummer één te zijn binnen de bouwsector. Het kan hierbij gaan over opstijgend vocht, condensatie, vocht in kelderruimten en andere ondergrondse ruimten, infiltraties, enz ... Ongeveer 25 % van de schadegevallen binnen een woning hebben te maken met vocht.
Muroflex blijft alles op alles zetten om de strijd tegen het vocht verder te perfectioneren en een halt toe te roepen.
 
3. Een revolutie in (ver)bouwtechnieken.
 
Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zorgen voor tal van nieuwe en complexe bouwprocessen. Deze evoluties leiden ook tot nieuwe regelgeving.
Muroflex volgt deze evolutie op de voet.
 
4. Isolatie en nieuwe bouwfysische bijsturingen noodzakelijk
 
Door toenemende isolatiediktes in en op de gevels dient de aansluiting met andere materialen grondig te worden herzien. Extra uitdragende constructies, aangepaste verankeringen, de krachtwerkingen door wind en gewicht, gevelvoeten met aangepaste isolatie ... het zijn maar enkele van de nieuwe aandachtspunten.
 
5. Een zo laag mogelijke VOS-emissie
 
Mede op aandringen van Europa streven we naar het gebruik van VOS-emissievrije producten. Deze zeer duurzame technieken vereisen een aangepaste voorbereiding van de ondergrond en de bijsturing de toepassings- en drogingsomstandigheden. Deze technieken resulteren bovendien in een gezondere werkomgeving voor de uitvoerders.
 
6. Streven naar een toekomst zonder bouwschade
 
Innovatieve materialen resulteren in nieuwe systemen en technieken. Deze troeven moeten resulteren in een zichtbare verlenging van de duurzame eigenschappen.