Spuitkurk en geluidsisolatie

Gepost op 09-03-2017

Naast een deels thermische isolatie heeft spuitkurk ook een geluidsdempende werking, maar er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen omgevingsgeluid en contactgeluid.

Zo zal spuitkurk bijvoorbeeld op de gevel aangebracht, de storende geluiden voor een belangrijk deel buiten houden.

Binnenshuis kan spuitkurk eveneens een belangrijke geluidsisolerende rol spelen. Zo kan spuitkurk worden toegepast op plafonds, op muren en plafonds in een gang, op scheidingsmuren tussen verschillende woonunits, ... dit telkens met een duidelijk meetbaar geluidsdempend resultaat.

Om een binnenruimte geluidsarm te maken moeten we een onderscheid maken tussen omgevingslawaai en contactgeluiden. Wat bedoelen we hier precies mee?

Omgevingsgeluid

Omgevingslawaai komt rechtstreeks van de geluidsbron. Het lawaai komt door spleten, kieren en allerhande openingen. Het lawaai komt rechtstreeks de ruimte binnen via de zogenaamde geluidslekken. Dit soort omgevingsgeluid of luchtgeluid kan bovendien wanden of ramen doen trillen, waardoor het geluid verder wordt overgebracht.

Geluidsbronnen kunnen zijn, muziekluidsprekers, TV, stemmen al of niet luid en ruziemakend, windgeruis, enz ... 

Om deze geluiden te dempen is een geluidsabsorberende isolatie nodig. Spuitkurk heeft hierbij een sterke toegevoegde waarde.

Contactgeluiden

Contactgeluiden ontstaan door het rechtstreeks contact met de constructie. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn hier het op- en aflopen van een trap, het loopgeluid op de vloer dat in contact staat met uw plafond, een wasmachine of droger dat niet ontkoppeld op de vloer staat, enz ...

Om contactgeluiden zoveel mogelijk te vermijden moet er worden geopteerd voor isolatie die trillingen opvangt, die als het ware de zones ontkoppeld. 

Spuitkurk als geluidsabsorberende isolatie

Zoals we hierboven hebben omschreven zijn er verschillende vormen van geluidsoverlast. Om geluid in een ruimte te beperken zullen geluidslekken moeten worden vermeden, dankzij een precieze aanpak. Spuitkurk kan hierbij een toevoegde waarde beteken, in het bijzonder als geluidsabsorberende isolatie. Om contactgeluiden te vermijden zal er eerder voor andere geluidsisolatie worden geopteerd.