Vlaanderen volgebouwd of ... toch (nog) niet?

Gepost op 22-10-2016

Dagelijks verdwijnt er 6 hectare open ruimte in Vlaanderen. Een 'betonstop' dringt zich op om één en ander leefbaar te houden.

Ook de Vlaamse overheid wil het 'tegengaan van dat ruimtebeslag' als één van haar prioriteiten behandelen. Dankzij een 'Betonstop' wil de Vlaamse regering tegengaan dat Vlaanderen volgebouwd wordt.

Ondanks het goede voornemen is er echter binnen diezelfde Vlaamse regering gemor te horen over de aanpak. Het discussiepunt daaromtrent handelt over de bouwgrond die als reservegrond wordt beschouwd. Naast de reguliere bouwgrond erkent een decreet uit de jaren 70 bepaalde percelen als 'woonuitbreidingsgebied'. Van de 42.000 hectare onbewoonbare bouwgrond die nog openstaat, wordt er 13.748 als reserve beschouwd.

De NVA wil deze percelen schrappen als bouwgrond waardoor er opnieuw sprake komt van extra open ruimten. Volgens de NVA is er nog voldoende bouwgrond in woongebied beschikbaar om tegen 2050 300.000 extra woningen op te vangen.

De VLD is geen voorstander van dit idee, temeer deze gronden uiteindelijk ook van iemand eigendom zijn. Je kan het alles dus niet zomaar van de één of ander afnemen. De VLD wil dus de rechtszekerheid laten primeren.

Het wordt dus zoeken naar een compromis.