Wijziging Europese conformiteitsregelgeving (CE-markering)

Gepost op 28-06-2013

In het kader van de Europese richtlijn voor bouwproducten (CPR: Construction Products Regulation) veranderen er binnenkort een aantal belangrijke zaken betreffende de CE-markering.

De CE-markering, die op veel producten te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie. CE staat voor "Conformité Européenne", wat zoveel betekent als "in overeenstemming met de Europese regelgeving".

Ook in de bouwwereld wordt de CE-markering al geruime tijd gebruikt. Muroflex vindt het belangrijk de voorschriften van de Europese bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) strikt te volgen. Door te werken met producten voorzien van een CE-markering, geeft Muroflex aan dat onze producten voldoen aan de technische prestaties die vereist zijn volgens de verschillende Europese normen.

Wie bouwmaterialen die aan de geharmoniseerde Europese technische specificaties voldoen produceert, verhandelt of importeert, dient vanaf 1 juli 2013 bij deze producten steeds een prestatieverklaring (Declaration of Performance, of kortweg DoP) te voegen.

Op 1 juli 2013 wordt de hier bovenvermelde richtlijn vervangen door een Europese Verordening (305/2011).

Deze verordening moet het vrije verkeer van bouwproducten op de Europese Markt beter waarborgen. Een Europese Verordening heeft een wettelijk kader en hoeft dus niet per lidstaat in een nationale wet omgezet te worden. Hierdoor gaat deze wetgeving simultaan van kracht in alle lidstaten.

De belangrijkste wijziging is het opstellen van de prestatieverklaringen. Deze verklaring, opgesteld door de fabrikant, zal naast het beoogde gebruik eveneens een aantal kenmerken bevatten waaraan het product voldoet. Deze prestatieverklaring geeft het recht aan de fabrikant om een CE-markering aan te brengen en de goederen op de markt te brengen.

Op de verpakkingen wordt een verkorte CE-markering aangebracht. De volledige CE-markering wordt, bij producten die hiervoor in aanmerking komen, in de technische fiche vermeld. Samen met het veiligheidsinformatieblad kunnen deze documenten worden bezorgd.

Voor verdere vragen staat uw Muroflex-team zoals altijd ter beschikking.