Een grondige vochtdiagnose in een vochtige kelder.

EEN NATTE KELDER ... EEN NATTE ONDERGRONDSE RUIMTE?
Het zal niet vanzelf overgaan zeker?

De Muroflex®-consulenten weten hoe een kelder, een ondergrondse woonruimte, een ondergrondse parking, een liftkoker, ... 100 % waterdicht te krijgen

De druk van het grondwater is op de meeste plaatsen te hoog. Vroeg of laat wordt u dan ook geconfronteerd met een infiltratie van het vocht in deze ruimte? Deze ruimte renoveren en op een duurzame manier vochtvrij te houden is dikwijls een compexe opdracht. In de meest gevallen zal worden gekozen voor een professionele binnenbekuiping. Maar de ene bekuiping is de andere niet.

Om een kelder 100 % waterdicht te krijgen is een degelijke voorbereiding noodzakelijk waarbij de volle aandacht zettingsscheuren, buisdoorgangen, ventilatie, enz ... Te dikwijls worden we geconfronteerd met kelderdichtingen waarbij de voorbereidingen eerder nonchalant wordt omgesprongen. Het resultaat laat zich al raden.

Een goede kelderdichting is enkel mogelijk met een grondige voorbereiding, speciale elastische en blokkerende behandeling rond buisdoorgangen, aanbrengen van specifieke aanbrandlagen, het aanbrengen van sulfaatbestendige bekuipingssbezettingen en het al of niet afwerken van een cementgebaseeerde beschermende coating.

De kelderbekuipingsystemen van Muroflex zijn hierboor uitgebouwd zodat u op een duurzame en lange periode kan genieten van een droge ondergrondse ruimte. Vraag naar een gratis vochtdiagnose zodat Muroflex op een gedocumenteerde manier een oplossing kan uitwerken ... een droge oplossing met 10 jaar garantie.

Muroflex stopt opstijgend vocht. Vraag een gratis vochtdiagnose

Enkel een grondige vochtdiagnose in de kelder kan een duurzame kelderdichting garanderen.

Bij elke renovatie, en dan vooral indien het een ingegraven ruimte betreft, is het noodzakelijk dat men overgaat tot een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving en tot het definiëren van de onderdelen, de algemene problematiek en de ermee verbonden pathologiën.

Vervolgens dient men duidelijk de bestemming van de betreffende ruimte af te bakenen (opslagruimte, wasplaats, speelzaal, woonruimte, ...), omdat deze mede bepalend is voor het te ondernemen interventieniveau.

Pas daarna zal het mogelijk zijn een aantal oplossingen voor te stellen, waarbij men steeds de beperkingen en eventuele gevolgen ervan in het achterhoofd dient te houden.