Het gebinte van het dak

Alvorens men het dak bekleedt moet er werk worden Gratis offerte dakwerkengemaakt van de structuur die het dak zal dragen. Het gebinte is de belangrijkste dragende structuur. Het secundaire dragende gedeelte bestaat uit gordingen, kepers of daksparren en de vele andere elementen die de dakbekleding zullen dragen.

dakwerken gordingen.jpg

De opbouw ziet er meestal als volgt uit

 • Muurplaten worden met speciale bandijzers aan het metselwerk bevestigd. Dit is de basis voor de dakconstructie die hier volledig steunt op de muurplaten.
 • Op de muurplaten worden de kepers gemonteerd. Deze kepers lopen schuin van de goot naar de nok.
 • Op regelmatige afstanden worden de kepers ondersteund door gordingen die in de meeste situaties in de zijmuren zijn ingemetseld.
 • De gordingen lopen dus evenwijdig met de dakgoot. De afstand tussen de gordingen worden bepaald door de hellingsgraad van het dak. Ook de houtsoort van de gordingen is bepalend voor de afstand. Om de kepers op de gordingen te bevestigen worden kepernagels gebruikt.
 • Tot hier hadden alle werkzaamheden te maken met het dakgebinte. Nu wordt de eigenlijke draagstructuur geplaatst, met in eerste instantie het onderdak dat op de keepers wordt bevestigd.
 • Op het onderdak worden de tengellatten bevestigd. De tengellatten lopen in dezelde richting van de keepers zelf.
 • Op de tengellatten worden tenslotte de panlatten genageld om uiteindelijk af te werken met dakpannen of leien.
 • Voor oversteken, speciale dakgoten moet aangepast dakschrijnwerk worden uitgevoerd

In onze woningen worden deze dragende elementen meestal van hout gemaakt. Dit hout moet natuurlijk niet alleen de last kunnen dragen en duurzaam zijn, het moet ook de correcte afmetingen hebben teneinde te beantwoorden aan alle vereisten om een sterk dak te kunnen optrekken volgens de regels van de kunst.

Voor het gebinte kan men ook beton of metaal gebruiken, maar die hebben vandaag nog niet het overweldigende succes dat we hadden kunnen verwachten.

Het verschil tussen een spantendak en een gordingendak

Bij een spantendak, ook wel een sporendak genoemd worden de structuren op een regelmatige afstand van elkaar geplaatst. De afstand tussen de spanten kan variëren van 45, 50 of zelfs 60 cm. Elke spant maakt als het ware deel uit van de totale stabiliteit. Het plafond en de wand zijn 1 geheel, die bovendien gemakkelijk kan worden geïsoleeerd.

Bij gordingen (balken) ligt de structuur wat anders. Gordingen lopen vooreerst meestal evenwijdig met de dakgoot en overspannen meestal een afstand van meestal 3 tot 4 m en dit met een tussenafstand van gemiddeld 1,5 m. De gordingen worden steeds verankerd aan de ruwbouw.

dakconstructie.jpg

Een gebinte van een spantendak met isolatie

 • Dakpan (1)
 • Panlat (2)
 • Tengellat (3)
 • Dampscherm (4)
 • Spant (5)
 • Dakisolatie (6)

Isolatiewaarden bij toepassing van gordingen

De meeste isolatiematerialen die worden toegepast bij gordingen, worden meestal aangebracht tussen de spanten of de kepers van het dak. Deze kepers of spanten van het dak kunnen echter aanleiding geven tot een beperkte isolatiewaarde.

Bovendien heeft dit ook dikwijls aanleiding tot een foute plaatsen. Onregelmatige tussenafstanden maken het dikwijls moeilijk bereikbaar, waardoor deze opdracht in de meeste situaties ook beter wordt overgelaten aan vakmensen die de plaatsing van de dakisolatie zeer grondig kunnen uitvoeren.

Wordt de dakisolatie niet correct geplaatst dan zal er sprake zijn van tal van koudebruggen. Dit resulteert bovendien in een onderbroken isolatieschild, aangevuld met visuele schade door de eventuele aanwezigheid van condensatievocht.

Om condensatie voor een belangrijk deel te beperken is een dampscherm zeker noodzakelijk. Ook deze moet perfect worden geplaatst om te genieten van oorspronkelijke doelstelling.