Het onderdak

Bovenop de eigenlijke dakstructuur, de dragende structuur van het dak, komt een onderdak. Dit onderdak zorgt ervoor dat er geen stuifsneeuw of stuifwater, stof, insecten, vogels en knaagdieren in de woning kunnen komen. Alle overlappingen en doorboringen van het onderdak moeten waterdicht worden afgewerkt.

Deze materialen moeten waterdicht zijn om eventueel onder de pannen doorgedrongen vocht af te voeren naar de dakgoot.

Het onderdak moet ook dampdoorlatend zijn. Het is belangrijk dat waterdamp afkomstig uit de woning naar buiten toe door te laten. Kan deze damp niet ontsnappen, dan zal hij condenseren tegen de onderkant (binnenkant) van het onderdak. Dat moet absoluut vermeden worden, omdat daardoor de goede werking van de isolatie wordt verstoord. dakgebinte.jpg

Een onderdak vervult volgende functies:

  • Het staat tijdelijk in voor de waterdichtheid (regen) en voert het regenwater af naar de goot.
  • Het vergroot de weerstand van het dak bij storm.
  • Het maakt het dak extra stofdicht.
  • Het versterkt en beschermt de isolatie van het dak.
  • Het voorkomt of beperkt het afdruppelen van condensatiewater. Naast bovenvermelde functies moet een onderdak vochtdicht, vorstbestendig, onontvlambaar, damp-open en duurzaam zijn.
Gratis offerte dakwerken

 

Harde, capillaire en dampdoorlatende onderdaken

Het geniet onze voorkeur voor volgende redenen:

  • Vlottere toepassing
  • Geen gevaar voor inkrimping van de holle ruimte boven het onderdak onder druk van de isolatie
  • Minder windinwerking op de pannen
  • Geen luidruchtige trillingen (de wind kan het onderdak niet optillen)
  • Weinig of geen afdruppelend water in geval van condensatie onder het onderdak