De keuze van de houtsoorten voor het dakgebinte

Bij het dak moet het hout een minimum weerstand hebben en aan die voorwaarde wordt voldaan als de volumieke massa van het hout voldoende groot is (400 tot 450 kg/m3 bij een vochtigheid van 20%, afhankelijk van de houtsoort).

Bepaalde houtsoorten voldoen aan dit criterium en ze worden dan ook veelvuldig voor gebintes van daken gebruikt: grove den en pijnboom voor de grote balken, de Douglasspar en de Oregonspar. Geslaagde elementen worden uitgevoerd in hout van Europese naaldbomen: Schotse den, grove den, vurenhout en zilverspar. Op te merken valt dat het Belgische vurenhout prat kan gaan op fysische en mechanische eigenschappen die perfect vergelijkbaar zijn met die van ingevoerde houtsoorten.

De duurzaamheid van de houtsoorten bij dakwerken

Ook na de verwerking moet het hout van het gebinte zijn mechanische weerstand behouden. Daartoe moet het degelijk worden verlucht en mag het niet blootstaan aan condensatievocht noch aan neerslag die zou insijpelen als het dak onvoldoende waterdicht blijkt.

Om de duurzaamheid te garanderen krijgt het timmerhout in een houtbehandelingsstation een beschermende behandeling tegen insecten en schimmels. Het hout is dan vergezeld van een certificaat, opgesteld op verantwoordelijkheid van het houtbehandelingsstation.

De sterkte van het dakwerkhout

Bij de keuze van de doorsneden en dikten van het hout voor een dakgebinte moet men uiteraard kiezen in overeenstemming de stabiliteitsprincipes en de talrijke wettelijke voorschriften. Daarbij moet men vooral oog hebben voor de weerstand van de materialen, rekening houdende met een enkelvoudige buigbelasting op twee steunpunten.

Voor sommige overspanningen bestaan er commercieel gangbare doorsneden. In andere gevallen dient men het hout op maat te zagen en het zo de gewenste doorsnede te bezorgen.

Over het algemeen maakt men voor hellende daken het onderscheid tussen traditionele en geïndustraliseerde gebinten.

Bij platte daken wordt deze visie aangevuld met de geldende voorschriften die worden toegepast voor vloeren.