Kaleien van de gevel

Kaleien is een schildertechniek die veelvuldig wordt gebruikt bij restauratie van gebouwen en monumenten. Een dunne kalkpleister wordt met een blokborstel aangebracht op de muur. Het levert een egalisatie effect en wordt afhankelijk van het soort kaleiproduct en kaleisamenstelling afgewerkt met een kalkverf. Deze kaleiverf zal het uiteindelijke kleur van uw geschilderde gevel bepalen

De zandkorrels die in de kaleiverf zijn verwerkt zorg voor het typische kalei-effect.

De structuur van de gevelsteen blijft bewaard.

Kaleien heeft een zeer goede bescherming van de gevel Een gevel beschermen door deze te kaleien biedt deze gevel een enorme bescherming tegen tal van weersomstandigheden, waarbij slagregen of doorslaande regen een belangrijke boosdoener kunnen zijn.

Kalei is ook zeer dampopen. Het gaat tenslotte om een zeer dunne pleister, waardoor zouten vrij gemakkelijk door de kalei kunnen dringen. De kalei zorgt hier uiteindelijk voor een zeer goede muurhuishouding.

Een kalkkalei of een kalei op cementbasis

Bepalend voor de keuze van de meest geschikte kalei is afhankelijk van 2 factoren, zijnde enerzijds de ondergrond en anderzijds de ondergrondfrequentie.

Kalei op kalkbasis

Een kalei samengesteld op kalkbasis is zeer geschikt om te weerstaan aan alle weersomstandigheden zoals slagregen (regendoorslag). Een kalkkalei wordt het best gebruikt bij vochtige en zoutige ondergronden.

Is de gevel samengesteld uit een zachte gevelsteen, zoals bv. zandsteen, dan is het sterk aan te raden de gevel te kaleien met een kalkkalei.

Kalei op cementbasis

Kalei die is samengesteld op cementbasis heeft deze kaleimortel een optimale afdichting.

Het cement wordt harder dan kalk, waardoor de kalei mogelijks hader kan worden dan de gevelsteen zelf. Deze situatie moet ten zeerste worden vermeden omdat deze kalei mogelijks de toplaag van de gevelsteen kan kapot duwen met als gevolg dat de kalei loskomt van de gevel (het hol effect). De hoeveelheid cement moet in deze situatie dus eerder beperkt blijven. In een dergelijke situatie zal de kalei eventueel worden samengesteld op basis van kalk en cement.

Kalei op van cement- en kalk

Uiteindelijk kan de schilder ook opteren voor een kalei waarbij zowel cement als kalk verwekt zijn.

Onderhoudsfrequentie en duurzaamheid

Betreft het een open gevel, dan zal een kalklaag sneller verweren. Een kalei op basis van cement zal hieraan minder onderhevig zijn dan een kalkkalei.

Bij een kalkkalei is het aan te raden de kaleilaag regelmatiger van een nieuwe finishlaag te voorzien. Uiteraard kan het tijdig herhalen van een nieuwe finishlaag voorkomen dat we over een restauratie moeten spreken. Het gaat hem tenslotte om een eenvoudige onderhoudslaag.