Kaleien van de gevel

Kaleipoeder: minerale cementverf voor gevelwerken

Het kaleipoeder omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen:

  • Witte cement - Hydraulische kalk - Gewassen krijt - Minerale kleurstoffen.

Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kalei- poeder en het aanmaakwater, deze is afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

Algemeen kan men stellen dat na vermenging met water een consistentie moet bekomen worden zoals een plasticverf.

In de praktijk is dit meestal 6 delen poeder vermengen met 4 delen water. Dit water kan men ook aanlengen met een hechtemulsie om de aanhechting en de waterwerendheid te verhogen.

Het eindresultaat kan beïnvloed worden door verschillende klimatologische omstandigheden en porositeit van de ondergrond. Bij droog weer of bij een poreuze ondergrond is het aangewezen om de muur vooraf lichtjes met water te benevelen en dit te herhalen nadat de muur geverfd is opdat de kaleiverf langzaam zou kunnen drogen.

Dit is echter belangrijk voor de duurzaamheid van de kaleiverf. Om kleurenverschil door verschillende weers- omstandigheden te vermijden, steeds per vlak afwerken. Bij sommige poreuze ondergronden is het zelfs nodig om de propere muur vooraf te behandelen met een fixeermiddel om zo een optimaal resultaat te ver- krijgen. Het is echter niet aan te raden om de kaleiverf aan te brengen waar er een plastiekverf op aan- gebracht is aangezien er problemen kunnen ontstaan qua aanhechting en het is ook niet aan te raden om te kaleien op een te natte ondergrond om vochtplekken te voorkomen.

Eventuele haarscheurtjes of barstjes zijn meestal te wijten aan een te droge ondergrond of door het aanbrengen van een te dikke kaleiverf. Zodoende is het aangewezen om bij een ruwe of niet-homogene onder- grond twee dunnere lagen kaleiverf aan te brengen met een tijdspanne van 1 dag per laag.

Kaleiverf kan aangebracht worden met een kwast en kan ook aangebracht worden met een spuitpistool naargelang het gewenste resultaat. Men heeft een gemiddeld gebruik van ongeveer 1kg/m².