Keuze kelderdichting

Bij de keuze van het waterdichtingssysteem spelen verscheidene factoren een rol: de functie van de kelder, de bereikbaarheid, de materialen waarmee de keldermuren zijn opgetrokken, de samenstelling van de grond, de karakteristieken van het terrein, de afwerking van het terrein rond de constructie en natuurlijk het budget. Een waterdoorlatende zandgrond stelt andere eisen dan een leemachtige grond die weinig vocht doorlaat.internal-cementitious-rotated.png


Een bouwterrein dat afloopt naar het gebouw toe vergt een andere aanpak dan een vlak perceel.Bovendien mag u de afwerking van de grond rondom de ondergrondse constructie niet uit het oog verliezen.

Een bouwterrein dat afloopt naar het gebouw toe vergt een andere aanpak dan een vlak perceel.Bovendien mag u de afwerking van de grond rondom de ondergrondse constructie niet uit het oog verliezen.

Zo kan het terrein rondom het huis met behulp van verhardingsmaterialen omgevormd zijn tot oprit, wandelstrook of parkeerruimte, wat voor een vrij ondoorlaatbaar oppervlak zorgt. Een compleet andere situatie doet zich voor als de strook niet verhard is of deel uitmaakt van de tuin en dus wel behoorlijk wat vocht kan doorlaten.

Muroflex maakt een vochtige kelder volledig waterdicht. Vraag een gratis vochtdiagnose

Kelder dichten door de kelder te renoveren

Bij de renovatie van de kelderruimte is het noodzakelijk dat vooreerst overgaan tot een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving en tot het definiëren van de onderdelen, de algemene problematiek en de ermee verbonden pathologieën.

Vervolgens is het noodzakelijk de bestemming van de betreffende ruimte af te bakenen (berging, wasplaats, speelzaal, woonruimte, ...) omdat deze mede bepalend is voor het te ondernemen interventieniveau.

Uiteindelijk wordt het hierdoor haalbaar een aantal oplossingen voor te stellen om deze ruimten om te vormen tot de vooropgestelde droge en leefbare kelderruimte.

Het spreek voor zich dat er grotere aanpassingen zullen moeten gebeuren wil met de kelder omvormen tot een woonruimte en/of een ruimte voor intensief gebruik.