Herstellen van metselwerk en voegwerk

Bij een gezonde woning hoort een gezonde gevel waarbij het voegwerk bepalend is voor de duurzaamheid van de gevel en visueel het visitekaartje van de woning is. De juiste samenstelling van de voeg zal deze duurzaamheid bepalen, terwijl er eveneens voldoende aandacht moet zijn voor de juiste kleursamenstelling, een consistente kleur en een gelijkmatige vulling. De juiste aperatuur en de vakbekwamheid zijn hierbij de noodzakelijke toegevoegde waarde om het herstellen van voegwerk professioneel aan te pakken.

Schade aan voegwerk herstellen

In de loop der jaren kan schade ontstaan aan het voegwerk van gevels. Voegen kunnen loskomen, barsten in het voegwerk kunnen ontstaan, enz ... De ontstane schade aan het voegwerk dient dan ook met de nodige zorg en vakkennis te worden hersteld. Naast het visueel aspect van de gevelrenovatie moet duurzaam voegwerk ook bijdragen tot een bouwkundig perfecte gevel. Uw woning krijgt hierdoor een meerwaarde maar zal ook verder worden beschermd tegen weersinvloeden en milieufactoren. De zuren in regendoorslag kunnen de bindmiddelen in het voegwerk verder aantasten, waardoor de voeg zacht en poreus wordt en eventueel volledig los komt te zitten. Vooral in combinatie met vrieskou kunnen de stadia van de aantasting van het voegwerk nog worden versneld.

De uiteindelijke kwaliteit van het herstel van voegwerk zal afhangen van de deskundigheid bij het uitvoeren van de voorbereidingen, de uitvoering zelf en de noodzakelijke nazorg. Vooral in het verleden werd nogal dikwijls nonchalant omgesprongen met de kwaliteit van het voegwerk. Het mocht budgettair allemaal niet te veel doorwegen op de totale kost van de bouw van de woning.

Voegwerk vervangen door uitslijpen en uithakken

Voegwerk vervangen is geen eenvoudige klus. Het verwijderen van de voegen gebeurt meestal door het uitslijpen van de voegen in combinatie met het verder uithakken ervan. De voegen worden vakkundig vierkant uitgehakt waarbij erop wordt gelet dat er geen oude cementspecieresten meer achterblijven. Geen eenvoudige klus en zeker indien de bakstenen zelf ook reeds gedeeltelijk poreus zijn geworden door de aantasting.

Na het uithakken wordt de gevel volledig gereinigd. De overtollige resten, stof en vervuiling worden op deze manier volledig verwijderd tot op een gezonde ondergrond. Het nieuw voegwerk kan worden aangebracht.

Aanbrengen nieuw voegselwerk in de juiste samenstelling

De keuze van het juiste type voeg en de juiste mortelsamenstelling zijn zoals reeds eerder aangetoond bepalend voor de kwaliteit van het voegwerk. Belangrijk is het oa. om te weten in welke verhouding de samenstelling van de aan te brengen voegspecie dient te worden gemixt. Wat is de verhouding van zand, cement en eventueel kalk?

Tenslotte zorgt een goede hardheid van de voeg (of bij een kalkvoeg de taaiheid) voor een langere levensduur en is de voeg ook meer bestand tegen tal van weersinvloeden en mogelijke verontreiningen.

Niet minder belangrijk is de nabehandeling van het voegwerk. Te snel uitdrogen van het nieuw aangebracht voegwerken kan een minder goede hechting van de voeg veroorzaken al of niet in combinatie met krimpscheuren. Om dit te voorkomen wordt geopteerd het nieuw aangebracht voegwerk tijdig en regeligmatig te besproeien met water. Deze werkwijze garandeert duurzaam voegwerk. Slecht voegwerk daarentegen kan mogelijks reeds na 20 à 30 jaar aan vervanging toe zijn.