Waterdichte balkon met polyurethaanharsen

Een waterdichte balkon is een must, maar dikwijls is de realiteit anders. Behalve dat aangetaste balkons visueel geen mooi zicht zijn worden we ook niet zelden geconfronteerd met bepaalde risico's wanneer dergelijke problemen zich reeds enige tijd manifesteren.

De aanpak kan nogal verschillend zijn, dit in belangrijke mate bepaald door de zowel de graad van de aantasting en de waterdoorlatendheid van de balkon. 

Zoals elk deel van een gebouw, vereisen ook balkons, terrassen en galerijvloeren onderhoud.

De meeste balkons, terrassen en galerijvloeren bestaan uit betonelementen waar, bij gebrek aan een doeltreffende bescherming, waterinfiltratie, betonrot, carbonatatie en degradatie onvermijdelijk zijn.

Muroflex biedt verschillende dichtingstechnieken om uw terras of balkon waterdicht te maken en te beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

Afhankelijk van de gestelde eisen, is een gamma gecertificeerde systemen met verschillende decoratieve afwerkingen beschikbaar. 

 

Een balkon waterdicht maken met polyurethaanharsen

Voorbereidingen

 • Bestaande situatie wordt volledig uitgebroken en schoongezet. 
 • Ondergrond wordt nauwlettend gecontroleerd op eventueel aanwezige zettingsscheuren. 
 • Ondergrond wordt grondig gereinigd onder hoge druk, eventueel in combinatie met mosdoder.

Herstellen van de schade en/of betonrot 

 • Verschillende vormen van gevolgschade worden behandeld (betonrot, scheuren, spleten, ...) 
 • De schade ontstaat door het binnendringen van water in de voegen of de beton. De foute waterafvoer (of geen afvoer meer op sommige plaatsen) is hierbij de boosdoener. Bovendien zorgt een ongecontroleerde waterafvoer via de randen van het balkon voor onvoldoende bescherming van die randen. 
 • Ook doorboringen voor oa. leuningen en scheidingen vormen een basis voor waterinfiltraties en gevolgschade. Het aanwezige vocht veroorzaakt vorstschade, opwelving en breuk van tegels en beton, mosvorming, ... 
 • Een aangepaste bescherming is noodzakelijk om deze schadevormingen te stoppen.

Plasvorming vermijden

 • Om schade aan een balkon te vermijden is het noodzakelijk zo veel als mogelijk plasvorming te vermijden. 
 • Om plasvorming te vermijden voorziet men voorkeur een helling van minstens 2%. 
 • Behalve hellingen wordt ook de vlakheid gecontroleerd, zijnde de vlakheid van zowel de ondergrond als de bedekking. 
 • Om een juiste afschot te realiseren zijn er dikwijls verschillende ingrepen noodzakelijk, afgestemd op de detaillering van de opstanden en de waterafvoeren. De ondergrond zal eerst voldoende worden gecontroleerd op scheuren en spleten om vervolgens meestal te worden afgewerkt met egalisatie.

 

Polyurethaanharsen als waterdichting

 • Een waterdichting met polyurethaanharsen is een slipvaste, UV-bestendige en scheuroverbruggende waterdichting voor beton en tegels.
 • Is geschikt voor een middelzware mechanische belasting
 • Waterdampdoorlatend
 • Weersbestendig

De afwerking van een balkon waterdicht gemaakt met polyurethaanharsen

 • Een waterdichting met polyurethaanharsen moet steeds overlaagd worden met een afwerkingssysteem. Deze afwerkingssystemen worden geslecteerd op basis van de mechanische weerstand, de slipweerstand en de esthetische aspecten.
 • Mogelijke afwerkingen van de balkondichting
  • Een afwerking met kwartskorrels. Deze worden nat-in-nat aangebracht op de hechtlaag.
  • Een afwerking met kwartszand die ruim wordt ingestrooid.
  • Een afwerking met een verfvlokkenmengsel die ruim wordt ingestrooid.
  • Een eindafwerking kan tenslotte worden uitgevoerd met een antislipmiddel.