Plaatsingsmethoden bitumen en voorwaarden

Geballaste dakbedekkingssystemen

Belangrijk om een duurzame dakbedekking te hebben zijn een goed afschot en grind met een grove fractie (minimaal 16/32) met tegels op hoeken en randzones.

Gekleefde dakbedekkingssystemen met een (gemineraliseerde) APP- of SBS-toplaag

  • Deze groep van dakbedekkingssystemen kunnen volledig of partieel worden gekleefd.
  • De windweerstand van deze techniek is afhankelijk van de ondergrond. Boven een hoogte van 40 m. is men verplicht te werken met een aanvullende bevestiging, hetzij mechanisch, hetzij met een vormvaste ballast.
  • Sommige geprofileerde dakbanen zijn voor een éénlaagse toepassing geschikt

Mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen met een APP- of SBS-toplaag

  • Het gebeurt meestal in combinatie een onderlaag van een eenzijdig gebitumineerde polyerstermat waarop de toplaag wordt vastgebrand.
  • Er kan ook worden geopteerd voor een éénlaagse uitvoering, waarbij de overlagen verdekt mechanisch worden bevestigd.
  • De windweerstand wordt bepaald op basis van de inscheursterkte van de baan, de sterkte van de baan- en boorschroeven in combinatie met de drukverdeelplaten.
  • Wanneer er in een éénlaagssysteem wordt gewerkt moeten deze in een halfsteensverband worden gelegd. Wordt er uiteindelijk in blokverband gewerkt dan moet er een sluitbaan van 1 m breed worden voorzien.
  • Niet zelden wordt er in de éénlaagse systemen in de randen- en hoek tweelaags gewerkt.