Dakhelling

Een kleipan is niet gemaakt om een plat dak af te dichten. Fabrikanten geven daarom de dakhelling aan waarvoor een bepaalde pan geschikt is. De dakhelling wordt dikwijls voorgeschreven door ruimtelijke ordening, door gemeentelijke regelgeving of door voorschriften eigen aan de verkaveling.

Doorgaans ligt de dakhelling ergens in de buurt van 35 tot 40°. Hiervoor kunnen de meeste dakpantypes gebruikt worden.