Dakoversteek mee isoleren als bouwknooppunt

In Vlaanderen is men sinds 1 januari 2011 verplicht rekening te houden met bouwknooppunten en het isoleren ervan.

Bij de eendimensionale warmteverliesberekening (U- en K-waarde) dient men de bouwknopen ter hoogte van de verbindingen tussen de wanden van de gebouwschil in aanmerking te nemen. Dit warmteverlies komt tot stand ten gevolge van doorboringen van de volledige dikte van de isolatielaag van de scheidingsconstructies door een materiaal met een hogere warmte-geleidbaarheid dan de isolatielaag. Om deze bouwknopen in rekening te brengen, heeft men dikwijls verschillende oplossingen.

De overgang tussen de buitenmuur en het platte dak dient in het kader van de EPB-regelgeving als bouwknoop te worden ingerekend. De continuïteit van de thermische isolatie kan op deze plaats immers onderbroken worden (zie thermische snede, aangegeven met een stippellijn in afbeeldingen 1 en 2).

Bij platte daken zal men ter hoogte van de bouwknopen de continuïteit van de isolatielagen doorgaans verzekeren door het tussenvoegen van isolerende delen.