Inwendige condensatie voorkomen met een dampscherm

Wanneer er - respectivelijk door convectie ofdiffusie - warme, vochtige lucht of de erin vervatte waterdamp terechtkomt in de bovenste lagen van de dakopbouw met een hogere dampdichtheid (draagvloer van de afdichting of de afdichting zelf), bestaat er een reëel condensatierisico gedurende de volledige koude periode.

Om de vorm van condensatie tegen te gaan, dient men een scherm te voorzien aan de 'warme' zijde van het isolatiemateriaal. Dit scherm verbetert niet alleen de luchtdichtheid van de dakopbouw (waardoor het risico op convectie daalt), maar heeft ook tot doel te voorkomen dat er door diffusie waterdamp zou migreren naar de 'koude' zijde van het isolatiemateriaal. In het specifieke geval van een plat dak wordt de luchtdichtheid in principe reeds vezekerd door de dakafdichting.

De kans op vochtproblemen tengevolge van inwendige condensatie kan tot een minimum worden beperkt indien men onder de thermische isolatie een voldoende perfomant dampscherm voorziet dat aangepast is aan de wandopbouw en de binnenklimaatklasse van het gevouw.