Huiszwam ... een agressieve houtaantastende zwam

Huiszwam behoort tot de ergste soort houtaantastende schimmels. De huiszwam vernietigd de cellulose in het hout en verkruimelt als het ware de volledige houtstructuur. Wordt er uiteindelijk niet tijdig ingegrepen om het zwamprobleem grondig aan te pakken kan hierdoor uiteindelijk de stabiliteit van een gebouw worden aangetast.

Het probleem van de huiszwam is voornamelijk een probleem in oudere woningen, maar ook nieuwe gebouwen kunnen met de huiszwam zijn aangetast. Anders dan bij de andere houtaantastende schimmels heeft de huiszwam ook geen vocht nodig om te overleven. Eenmaal een huiszwam zich heeft genesteld in een woning, kan en zal het zich meestal zeer snel verspreiden in de woning of tot zelfs in de woning van de buren.

Huiszwam is dus een agressieve rot dewelke zo snel mogelijk om een zwamwerende behandeling vraagt om zodoende de verdere verspreiding en aantasting door de huiszwam te stoppen.

Diagnose van het schimmelprobleem

Vooraleer het schimmelprobleem aan te pakken, zal een grondige inspectie noodzakelijk zijn om de grootorde en mogelijke bestrijdingsmethoden in kaart te brengen. Ook zal een dergelijke inspectie aantonen of een behandeling zal volstaan. In tal van situaties is het aangewezen het aangetaste hout te verwijderen.

Huiszwam behandelen

  • Elke vrochtbron of mogelijke vochtbron moet worden aangepakt, zodat er opnieuw een droge omgeving ontstaat.
  • Ruimten die zijn aangetast door de huiszwam worden volledig leeggemaakt. Deze aangetaste ruimten worden ook volledig stofvrij gemaakt.
  • Er wordt geen enkele inspanning gespaard om de ruimte optimaal te ventileren. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de ventilatie van dode hoeken en onbereikbare plaatsen.
  • Het hout dat is aangetast door de huiszwam moet bereikbaar worden gemaakt voor de zwambestrijding. Er moet duidelijk op worden gelet dat de aangetaste zones volledig worden aangepakt. Bovendien zal er bij de inspectie van de zwammen ook steeds rekening worden gehouden met een extra zone van 1 meter van de zichtbaar aangetaste zone door de huiszwam.
    In deze zone wordt het bezetwerk, isolatiematerialen, vloerbedekking, bekledingsplaten, lambrisering, ... volledig weggenomen om een duurzame zwambehandeling mogelijk te maken.
    Schoorstenen, spouwmuren, afvoeren worden opgebroken om deze zones toegankelijk te maken.