Kelderzwam

De kelderzwam is quasi even frequent aanwezig dan de huiszwam, maar iets minder agressief.


De kelderzwam komt voornamelijk voor in hout dat aan waterinfiltraties onderhevig is geweest. Met andere woorden, vochtige omgevingen zijn een ideale voedingsbodem voor de kelderzwam. De kelderzwam breekt de cellulose in het hout af tot het verkruimelt. Een lekkend dak of dakgoot, lekkend sanitair, opstijgend vocht, ... het zijn enkele voorbeelden van vochtige omgevingen waarin de kelderzwam zich zeer goed thuisvoelt.

In welke omstandigheden krijgen we kelderzwam

  • Bij een houtvochtigheid van 60 tot 60 %. De schade zal zich beperken tot enkel de vochtige delen van het hout.
  • Bij een luchttemperatuur tussen de 3 en 35 %.

Kelderzwam behandelen

Om kelderzwam te behandelen moet in eerste instantie het beschadigd hout ruim worden verwijderd. Enerzijds is het behandelen van zwaar aangetast niet evident en anderzijds heeft verpulverd hout ook geen enkele functie of draagvermogen meer. Bij het verwijderen van het hout wordt ook steeds een veilige zone (min. 30 cm) extra genomen, om zodoende zeker te zijn dat er geen aangetaste zones meer aanwezig zijn.

Het is eventueel ook aan te raden de aangetaste zones uit te drogen. Hierdoor zorg je ervoor dat de verspreiding van de kelderzwam zich veel minder voortzetten.

Verder is het aangewezen de zones met een stalenborstel schoon te zetten. Uiteraard heeft geen enkele zwambestrijding zin wanneer de oorsprong van de aanwezige vochtproblemen niet grondig wordt aangepakt.

Een grondige diagnose is steeds noodzakelijk alvorens een zwamsanering wordt opgestart. Een grondige zwam- en vochtinspectie maakt het mogelijk de juiste omvang van het zwamprobleem in kaart te kunnen brengen en een juiste zwambehandeling uit te werken.