Testen injecteringsproducten tegen opstijgend vocht

Dankzij laboratoriumtesten worden de prestaties en de duurzaameid van de verschillende producten tegen opstijgend vocht (trekkend vocht) aangetoond.

Er wordt gewerkt volgens volgende proefmethode:

  • In het laboratorium wordt gewerkt volgens de proefmethode ontwikkeld door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)
  • De methologie is gebaseerd op de resultaten van het prenormatief onderzoek SSTC (Effectiveness of injection products against rising damp - NM/G2/04), en de gedetailleerde beschrijving in de 'Goedkeuringsleidraad B24 - Behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht'.
  • De werkwijze wordt op heden gebruikt voor vergelijkende en gestandaardiseerde beoordeling van de prestaties van de commerciële producten voor de behandeling van miren tegen opstijgend grondvocht.
  • De bedoeling van deze proefmethoden is practische informatie te verwerven met betrekking tot de eigenschappen en de efficiëntie van de producten. Er wordt eveneens onderzoek gedaan naar de neveneffecten
btn-gratis-vochtdiagnose-vocht.png