Een 'Warm Dak', het meest toegepast

Deze vorm van de opbouw van een plat dak wordt het meest toegepast. De isolatie wordt aangebracht op de dakvloer. Afhankelijk van het type dakvloer dient er nog een bijkomend dampscherm te worden aangebracht onder de isolatie. Het soepele dakdichtingsmembraan wordt uiteindelijk op de isolatie aangebracht, al of niet met daarboven een ballast.

De belangrijkste eigenschap van dit type dak is dat de dakvloer volledig wordt afgeschermd van de koude en warmte en dus weinig kan op bewegingen en scheuren veroorzaakt.

Opbouw van een 'Warm dak'

  • Het meest toegepast
  • Optimale vochthuishouding, waterdichting, thermische isolatie
  • Isolatie op dakvloer
  • Afhankelijk van type dakvloer, ook een dampscherm onder isolatie te voorzien.
  • Dakvloer volledig thermisch afgeschermd waardoor geen risico op beweging en scheuren.
  • Indien geen ballast > zon heeft grote impact op dichting