Steenrestauratie

Steenrestauratie is bij de renovatie van een oudere woning of monument quasi onvermijdelijk.

Om een steenrenovatie met duurzame technieken te realiseren is vakkenis een pure noodzaak. Er is een uitgebreide kennis nodig over de talrijke bouwmaterialen die in het heden werden toegepast. Om deze materialen te restaureren is daarenboven een extreme kennis noodzakelijk van de huidige bouwmaterialen en bouwtechnieken. Een foute restauratiekeuze kan namelijk erstige gevolgen hebben.

Restauratietechnieken bij gevelstenen

Bij de herstellingspreparaten voor steenrestauratie wordt een onderscheid gemaakt tussen preparaten op basis van cement en kalk (hydraulische), de minerale mortels en de polimeergebonden epoxymortels. Het een is niet noodzakelijk beter dan het andere product.

Het is evenwel zeer belangrijk de verschillende eigenschappen zeer goed te kennen. Bij de restauratie van een gevelsteen moet dan ook alle aandacht uitgaan naar preparaten met een bijna identieke samenstelling, waarbij zowel de kleur als de hardheid de originele hardsteen zo veel mogelijk moeten benaderen. Zijn de verschillen te groot dan is een duurzame steenrestauratie bijna onmogelijk. Zo kunnen verschillende hardheden binnen een steen aanleiding geven tot verschillende spanningen binnen de natuursteen. Ook de vochthuishouding is bij verschillende hardheden volledig anders, waardoor het vocht veel minder kan doorstromen op een gelijkaardig niveau. De verschillende spanningen die hierdoor ontstaan geven vooral in de winterperiode aanleiding tot ernste schadevormen aan de gevelstenen.

Voorwaarden voor een goede restauratie van natuursteen

  • Een uitstekende hechting van de restauratieproducten is noodzakelijk. Verweerde ondergronden dienen vooraf te worden schoongezet.
  • Na het uitharden mogen de restauratieproducten niet krimpen of uitzetten. Om deze resultaten te bereiken wordt er meestal gewerkt met cementgebonden mortels met extra toeslagstoffen of polymeren. Wordt er gewerkt met hydraulisch gebonden restauratiemortels dan is het aangewezen deze langdurig vochtig te houden zodat krimpscheuren onder controle kunnen blijven.
  • Restauratiemortels worden in dunne lagen aangebracht, waardoor een snellere uitharding kan worden gerealiseerd.
  • Epoxymortels kunnen niet worden aangebracht op vochtige ondergronden. In tegenstelling tot de minerale mortels is een degelijke vakkennis noodzakelijk.
  • Bepaalde restauratiemortels zijn samengesteld uit een vloeistof en een vulstof. De vloeistof wordt gebruikt om de te restaureren natuursteen te impregneren. Deze vloeistof vertoont een redelijk gelijke samenstelling zoals deze van de natuursteen. De vulstof is samengesteld uit een gemalen of gebroken natuursteen. De samenstelling wordt meestal bijgestuurd op het niveau van de hardheid en de korrelstructuur van de te resaureren natuursteen.
  • Als extra bescherming kan er eveneens worden gekozen voor een verf waarin tot poeder vermalen Franse steen is verwerkt en vermengd met acrylische harsen.
  • Is de natuursteen zwaar beschadigd dan deze worden behandeld met een steenverharder. Dankzij deze techniek krijgt de te restaureren natuursteen opnieuw een zekere binding en hardheid.
  • Silicaatverven geven de mogelijkheid om een al of niet historische gevel met kleur te behandelen. Deze verven zijn beschikbaar in poedervorm en worden verder met pigmenten vermengd. De silicaten dringen in de steen, terwijl het kleur van de pigmenten aan de oppervlakte blijven.