Zandstralen van de gevel

Met deze methode wordt de gevel niet alleen opgefrist, maar wordt hij (bijna) in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Door middel van het gericht sturen van een straal zand (onder hoge druk) tegen de gevel, worden de meeste vormen van vervuiling verwijderd.

Bij het zandstralen van de gevel moet men echter wel zeer omzichtig tewerk gaan. Het is aangewezen ook een ander uit te testen.

Omdat zandstralen dikwijls te veel schade aanbrengt aan voegwerken en stenen is een andere reinigingstechniek dikwijls noodzakelijk.