Zwambestrijding

Word je geconfronteerd met een schimmel en/of een zwamprobleem in de woning dan is er meestal sprake van een slepend probleem dewelke dringend en professioneel dient te worden aangepakt.

Spreken over zwam dan moeten we er ons bewust van zijn dat dit een verzamelnaam is voor 100.000 verschillende soorten.

Bij houtaantastende schimmels in woningen gaat het meestal om de meest gekende huiszwam en de kelderzwam.

Wanneer is zwam aanwezig

Om geconfronteerd te worden met zwam in een woning moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Een slechte ventilatie in combinatie met een vochtige omgeving zijn hierbij de meest belangrijke oorzaken van zwamvorming. De vochtproblemen kunnen aanwezig zijn als gevolg van opstijgend vocht, maar evenzeer moet de oorzaak van het vochtprobleem worden gezocht via rechtstreekse waterinfiltraties van gevelmuren en daken.

Om zwamvorming te voorkomen is dus steeds een goede ventilatie noodzakelijk en moet elke vorm van vocht worden vermeden. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan beschik je over een zwamvrije woning.

Je hebt een nieuwe woning gekocht en ontdekt nu pas de zwammen

Een verkoper van de woning is aansprakelijk voor de verborgen gebreken. Als aankoper is het natuurlijk aangewezen vooraf een goede diagnose te laten uitvoeren, maar zwamvorming is niet altijd gemakkelijk te ontdekken.

Omdat de oorzaak weliswaar meestal een gevolg is van hoe de verkoper de woning heeft beheerd blijft hij hiervoor ook aansprakelijk.

Wanneer spreken we over natrot

Natrot staat voor een verzamelnaam van tal van schimmelsoorten die, als gevolg van vochtige omgevingen, het hout aantasten.

In tegenstelling tot de huiszwam is natrot minder agressief. Zo zal natrot zich enkel verspreiden naar vochtige zones en er aanzienlijke schade aanrichten. Vooral bij constructiehout kan dit enorme risico's inhouden, waardoor stabiliteitsproblemen tot zelfs instorting kan ontstaan.