Zwammen en schimmels bestrijden

Een dieptebehandeling van de muren met een schimmel- en zwamdodende micro-emulsie met toelatingsnummer 496B

Het product dient voor het preventief behandelen van gezond hout en het curatief behandelen van aangetast hout.

Om zwamvorming succesvol te bestrijden moeten alle vochtbronnen worden uitgeschakeld. Alle zwamdraden en vruchtlichamen worden verwijderd. In het geval van stenen muren zal dit gebeuren door deze te verbranden, bij hout door schuren en uitborstelen met een stalen borstel.

Bij een curatieve behandeling worden geschrankt gaten geboord met een diameter tussen de 6 à 12 mm. en met een tussenafstand van 25 à 30 cm. Nadien worden alle muren en hout bijkomend bestreken en bevloeid.

De producten waarmee wordt gewerkt kregen een gunstig advies voor commercialisering vanwege de deskundigencommissie op basis van het toxicologisch en ecotoxicologisch dossier. De producten zijn conform de Europese Biocide richtlijn. Het toelatingsnummer 496B is uitgereikt door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.