BEN … Bijna Energie Neutraal Bouwen

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau “Bijna-EnergieNeutraal bouwen” (BEN).

In september 2012 dienden de drie gewesten hiervoor een actieplan ‘Bijna-EnergieNeutrale gebouwen’ in bij de Europese Commissie. Naast de definitie, omvat het plan ook de maatregelen om nu al BEN-bouw te stimuleren.

Door het voorop lopen op de geplande maatregelen wil Vlaanderen het maatschappelijke draagvlak voor BEN creëren. Hiervoor neemt Vlaanderen ook de nodige engagementen voor een constructieve samenwerking met de stakeholders.

In het Vlaamse BEN-actieplan staan een 20-tal acties voorop, verdeeld over 5 pijlers: innovatie, kwaliteit, communicatie, financiering en energiebeleid.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium