Breaking News

Europese prikkels om te renoveren

De Europese Commissie heeft gisteren een strategie voorgesteld om het aantal renovaties van woon- en niet-residentiële gebouwen te verdubbelen om tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren. Via deze renovatiegolf hoopt zij 160.000 nieuwe “groene banen” te creëren. Deze strategie omvat zeven hoofdlijnen. De meest opvallende daarvan zijn: sterkere prikkels om te renoveren, betere toegang tot financiering, vermindering van de koolstofemissies gedurende de …

Europese prikkels om te renoveren Read More »

Goedkoper dan gratis geld bij ECB moet kredietleningen stimuleren bij gezinnen en bedrijven

175 miljard is het bedrag dat de banken uit de eurozone bij de Europese Centrale Bank hebben ontleend tegen een negatieve rente. Het is de bedoeling om door dit soort maatregelen een aantrekkelijke economische omgeving te realiseren, een stimulans voor aantrekkelijke kredietverlening. De teller van het liquiditeitsoverschot bij de banken komt hierdoor voor het eerst …

Goedkoper dan gratis geld bij ECB moet kredietleningen stimuleren bij gezinnen en bedrijven Read More »