De Vlaamse premies voor renoveren en aanpassingen in 2014!

Wijzigingen vanaf 1 januari 2014 aan de Vlaamse premies voor het verbouwen (renovatie, verbetering of aanpassing) van een woning.

Zowel de verbeterings- en aanpassingspremie als ook de renovatiepremie kunnen in 2014 nog aangevraagd worden.

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2014 gelden, ten gevolge van de indexatie, volgende inkomensgrenzen:

Verbeterings- en aanpassingspremie:

  • voor de aanvrager-bewoner: € 29.000 + 1.510 per persoon ten laste}
  • voor de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK): € 57.990.

Renovatiepremie:

  • voor alleenstaande bewoner: € 40.600
  • voor alleenstaande bewoner met 1 persoon ten laste: € 57.990 + 3.250 vanaf de 2de persoon ten laste
  • voor gehuwden en samenwonenden: € 57.990 + 3.250 per persoon ten laste

De ouderdomsvoorwaarde voor de woning wordt in het stelsel van de verbeterings- en aanpassingspremie opgetrokken van 20 tot 25 jaar. Deze voorwaarde geldt voor elke aanvraag die wordt ingediend vanaf 1 januari 2014.

De renovatiepremie wordt uitgebreid zodat ook de functiewijziging van een gebouw naar een woning of de opsplitsing van een woning in verschillende woningen in aanmerking komt, voor zover het oorspronkelijke gebouw minstens 25 jaar oud is.

Enkele voorbeelden: Een vierkantshoeve wordt opgedeeld in meerdere woongelegenheden, gelegen rond het erf. Een schooltje of kantoorgebouw wordt herbestemd en verbouwd tot meerdere woningen. Deze werken komen in aanmerking voor zover de kostprijs wordt bewezen aan de hand van facturen die dateren vanaf 1 januari 2014 en voor zover het oorspronkelijk volume van het gebouw of woning niet werd uitgebreid of heropgebouwd na afbraak.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium