Een geregistreerde aannemer

De registratie als aannemer is gedurende vele jaren een belangrijk instrument geweest ter bestrijding van de fraude in de bouw- en renovatiesector. De registratie als aannemer gaf aan dat je orde was met de sociale en fiscale verplichtingen en met de vestigingsreglementering. Maar omdat ze niet langer overeenstemde met de hogere Europese regelgeving, werd de registratie ondertussen volledig afgeschaft.

Dus ook bij toekenning van belastingverminderingen bij energiebesparende investeringen en tal van andere premies is het niet meer nodig te werken met een geregistreerde aannemer. Ook bij inhouding op factuur, hoofdelijke aansprakelijkheid, toepassing van het verlaagd btw-tarief is de voorwaarde dat de aannemer geregistreerd moest zijn, ondertussen geschrapt.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium