Een grondige vochtdiagnose garandeert een droge kelder

muroflex-icon.png

Muroflex® … of hoe een kelder, een ondergrondse woonruimte, een ondergrondse parking, een liftkoker, … 100 % waterdicht krijgen

De druk van het grondwater is op de meeste plaatsen te hoog. Vroeg of laat wordt u dan ook geconfronteerd met een infiltratie van het vocht in een kelder of een andere ondergrondse ruimte? Deze ruimte renoveren en op een duurzame manier vochtvrij houden is dikwijls een complexe opdracht. In de meest gevallen zal worden gekozen voor een professionele binnenbekuiping van de keldermuren. Maar de ene bekuiping is de andere niet.
Een grondige vochtdiagnose is noodzakelijk om een waterdichte kelder te garanderen

Om een kelder 100 % waterdicht te krijgen is een degelijke voorbereiding noodzakelijk waarbij de volle aandacht uitgaat naar mogelijke zettingsscheuren, buisdoorgangen, ventilatie, enz … Te dikwijls worden we geconfronteerd met kelderdichtingen waarbij met de voorbereidingen eerder te nonchalant werd omgesprongen. Het resultaat laat zich al raden.

Een vochtdiagnose daarentegen zal duidelijk maken welke voorbereidingen er noodzakelijk zijn en welke producten en waterdichtingssystemen er moeten worden toegepast. Een speciale elastische en blokkerende behandeling rond buisdoorgangen, het aanbrengen van aanbrandlagen met specifieke hechtemulsies, het aanbrengen van sulfaatbestendige bekuipingsbezettingen, het al of niet afwerken van een beschermende coating op cementbasis, … het zijn maar enkele mogelijke toepassingen.

De kelderbekuipingsystemen van Muroflex zijn hiervoor uitgebouwd zodat u op een duurzame manier kan genieten van een droge ondergrondse ruimte.

 

Vraag naar een gratis vochtdiagnose zodat Muroflex op een gedocumenteerde manier een oplossing kan uitwerken … een droge oplossing met 10 jaar garantie.

Bij elke renovatie, en dan vooral indien het een ingegraven ruimte betreft, is het noodzakelijk dat men overgaat tot een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving en tot het definiëren van de onderdelen, de algemene problematiek en de ermee verbonden pathologiën.

Vervolgens dient men duidelijk de bestemming van de betreffende ruimte af te bakenen (opslagruimte, wasplaats, speelzaal, woonruimte, …), omdat deze mede bepalend is voor het te ondernemen interventieniveau.

Pas daarna zal het mogelijk zijn een aantal oplossingen voor te stellen.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium